Кафедра архітектури та середовищного дизайну

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедра почала свій розвиток з 1969 року, коли в університеті була створена кафедра архітектури будівель та гідроспоруд. У зв'язку з започаткуванням підготовки фахівців за напрямом "Архітектура" у 2000 році була перейменована на кафедру архітектури. У 2013 році на базі кафедри архітектури були створені дві нові кафедри:

  • кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (забезпечує головним чином навчальний цикл підготовки бакалаврів);
  • кафедра архітектури та середовищного дизайну (забезпечує головним чином навчальний цикл підготовки спеціалістів та магістрів);

Кафедра є випусковою за спеціальностями "Архітектура будівель і споруд", "Дизайн архітектурного середовища".

Кафедру очолювали: 1969-1986 рр. кандидат архітектури, професор С.Б. Барац; 1986-1989 рр. доктор архітектури, професор О.І. Кузьмич ;1989-1994 рр., 2005-2014 рр. доктор архітектури, професор П.А. Ричков;1994-2005 рр. професор, заслужений архітектор України О. М. Юрчук; з 2014 року доктор архітектури, доцент О.Л. Михайлишин.

Склад кафедри формується із спеціалістів-архітекторів, що мають значний науковий та проектно-виробничий досвід. Це дозволяє ефективно працювати за всіма напрямками навчально-виховної, методичної, наукової роботи.Сьогодні підготовку фахівців-архітекторів на кафедрі здійснюють: д. арх., доц. Михайлишин О.Л., д. арх., проф. Ричков П.А., доц., заслужений архітектор України Шолудько М.В., к. арх., доц. Потапчук І.В., к. т. н., доц. Лушнікова Н.В., ст. викладачі Байцар Т.В., Смолінська О.Е., асистенти Медведюк А.Є., Бачунов О.В.

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за темою «Дослідження актуальних проблем історії, теорії і практики архітектури, дизайну архітектурного середовища та містобудування».

При кафедрі відкрита аспірантура. Засновником наукової школи за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури» є доктор арх. проф. Ричков П.А. Під керівництвом вченого підготовлені доктор архітектури, два кандидати архітектури. Науковий напрям досліджень - архітектурно-містобудівна спадщина Західної України. Професор Ричков П.А. є автором шести монографій, доц. Михайлишин О.Л. автором трьох монографій, доц. Лушнікова Н.В. однієї монографії.

Кафедра має наукові та творчі контакти з архітектурними факультетами Люблінської політехніки, Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету «Львівська Політехніка», Харківського національного університету будівництва та архітектури та багатьма іншими архітектурними школами України та зарубіжжя

На кафедрі здійснюється викладання наступних дисциплін: архітектурне проектування; законодавство і архітектурно-проектна справа; сучасні методи та проблеми архітектурного проектування; новітня історія архітектури і дизайну; теорія архітектурного формотворення; новітні матеріали, конструкції, реновація будівель і споруд; урбаністика і ландшафтна архітектура; архітектура житлових будинків; архітектура закладів торгівлі та побутового обслуговування; архітектура культових будівель; критика сучасних архітектурних теорій; архітектурно-дизайнерська ергономіка; дизайн житлового середовища; дизайн закладів торгівлі та обслуговування; ландшафтний дизайн.

Дисципліни повністю забезпечені навчально-методичними розробками (робочими програмами, методичними вказівками, підручниками, посібниками та мультимедійними презентаціями лекційних курсів).

Навчально-матеріальна база кафедри складається зі спеціалізованих аудиторій і кабінетів. Подання лекційного матеріалу дисциплін здійснюється за допомогою мультимедійних проекторів та персональних комп'ютерів. На кафедрі щорічно проводяться олімпіади студентів спеціальностей "Архітектура будівель і споруд" та «Дизайн архітектурного середовища» з дисципліни "Архітектурне проектування"; конкурси на кращий курсовий проект; регіональні виставки творчих робіт студентів-архітекторів. Кращі дипломні проекти випускників кафедри перемагали у Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів архітектурних шкіл (2005-2013 роки). Загалом за цей період дипломні проекти та магістерські роботи отримали 32 дипломи - І ступеня, 21 диплом - ІІ ступеня та 6 дипломів - ІІІ ступеня. Важливою подією в історії кафедри стало проведення на її базі XVII Всеукраїнського конкурсу-огляду дипломних проектів архітектурних шкіл України (2008 р.).

Студенти, закріплені за кафедрою, ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних архітектурних конкурсів та грантових програм у 2014-2015 н. р.:

  • Омельчук Ірина - 2-е місце в конкурсі книжкових трейлерів 2014 - Goethe-Institut , 2014 р.; переможець конкурсу на ескіз ювілейного конверта, присвяченого 100-річчю НУВГП, 2015 р.;
  • Світлана Мартинюк, Роман Ковальчук - 3-є місце в Національному архітектурному студентському конкурсі STEEL FREEDOM (організатор – Український центр сталевого будівництва) категорія «Лофт», 2014 р.; 2-е місце в Міжнародному архітектурному конкурсі «Child-friendly public space» (м. Івано-Франківськ), організатори – ГО «Мами Прикарпаття», ГО «Тепле місто», Департамент містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, 2015 р.; Грант Європейської Асамблеї Студентів Архітекторів EASA Ukraine на участь у архітектурному воркшопі в. м. Валетта, 2015 р.;
  • Оксана Задибчук - переможець стипендіальної програми «Польський Еразмус для України» на 2014-2015 н. р. (навчання протягом двох семестрів у Гданській політехніці (Польща) за напрямом «Архітектура»).

Наукові та академічні досягнення викладачів кафедри відзначені на міжнародному, загальноукраїнському, регіональному і місцевому рівнях. Зокрема, д.арх., доц. Михайлишин О.Л. відзначена Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 2010 р.; Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету, 2014 р.; Д.арх., проф. Ричков П.А. відзначений Грамотою архітектурного міні-парку «Мінімундус» і австрійського Товариства «Спасіння Дітей» за видатні досягнення при виготовленні макету «Мавзолей Гур Емір»». 1998 р., Грамотою фонду Генрі Форда в галузі Рестарації Пам’яток за працю «Міні-Реконструкція Київської муніципальної Думи». 1998 р., Грамотою архітектурного міні-парку «Мінімундус» і австрійського Товариства «Спасіння Дітей» за видатні досягнення при виготовленні макету «Церква Св. Варвари». 1999 р., Дипломом члена-кореспондента Української академії Архітектури. 02.11.2006 р., Дипломом І ступеня ХХІ огляду конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України за ґрунтовні дослідження архітектурної культури регіону в серії збірників наукових праць «Архітектурна спадщина Волині (вип..1-3). Харків 11.10.2012., Знаком «Відмінник освіти України», посвідчення №92255 від 01.11.2011 р.; Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя утворення Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури НУВГП. 23.10.2014. №200 та інші; к.т.н, доц. Лушнікова Н.В. відзначена Почесною грамотою ректорату і профкому НУВГП, 2006 р., Грамотою управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації , 2008 р.; Доц. Шолудько М.В. відзначений Державною премією України в галузі архітектури, 2006 р., Дипломом І ступеня Мінрегіонбуду України 2011 р. за кращий побудований об'єкт в 2010 р. «Навчально-виробничий комплекс з гуртожитком на вул.Підкови, 17 в м.Рівне», Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконкому від 22.10.2014 р. з нагоди 50-річчя ННІБА НУВГП та інші.

Склад кафедри архітектури та середовищного дизайну

Галерея