Кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментів

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кузло.jpg
Кузло Микола Трохимович
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Кафедра "Автомобільні дороги, основи та фундаменти", яка до 1999 року мала назву "Основи і фундаменти", створена в 1966 році, першим завідуючим якої був призначений к.т.н., доц. Чубов В.Є. В той час на кафедрі працювали доц. Акімов А.А., Терещук Д.Г., Хрустєва Ж.В. Великий внесок в створення і розширення матеріальної бази кафедри в той час зробив зав.лабораторією Потапчук А.П. В подальшому кафедрою завідували: доцент Акімов А.А. (1967-1984); к.т.н., доцент Тішин В.Г. (1984-1989); к.т.н., доцент Кучерук А.О. (1989-1994); д.т.н, проф., Бабич Є.М. (1994-1998), к.т.н., доцент Гайдукевич В.А. (1998-2013), к.т.н., доцент Кухнюк О.М. (2013-2014). Свого часу на кафедрі працювали Ніколаєв В.В., Романенко Є.М., Клименко Л.І., Альтман В.В., Потійчук О.Б., Федорчук Г.Ф. За період становлення і подальшого розвитку кафедри якісне функціонування навчального процесу забезпечували старші лаборанти: Богдан Ф.Н., Мороз А.К., зав.лабораторією Ніколайчук С.М. У зв'язку із відкриттям нової спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми" кафедра перейменована в кафедру "Автомобільні дороги, основи і фундаменти". В 2004 році відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

На даний час на кафедрі працюють: завідувач кафедри, д.т.н. професор, Кузло М.Т. к.т.н., доцент Жеребятьєв О.В., к.т.н., доцент Крусь Ю.О., к.т.н., доцент Супрунюк В.В., к.т.н., доцент Фурсович М.О., ст.викл. Потійчук О.Б., ст. викл. Таргоній С.В., зав. лабораторією Півень Ю.М., діловод Коноз І.О., діловод Полюхович А.С.

Працівниками кафедри захищено 6 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Кафедра забезпечує навчальний процес на чотирьох навчально-наукових інститутах. Викладачі кафедри керують виробничою та переддипломною практикою, курсовим і дипломним проектуванням. Кафедра повністю забезпечена навчальною та методичною літературою і має належну базу для проведення лабораторних і практичних занять. Протягом існування кафедрою випущено 9 навчальних посібників і понад 110 методичних вказівок.

Серед навчальних посібників, випущених викладачами кафедри для підготовки студентів спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»: «Транспорт і шляхи сполучення» ( Савенко В.Я., Гайдукевич В.А.), «Інженерне ґрунтознавство і механіка грунтів» (Кузло М.Т.), «Штучні споруди на дорогах» (Гайдукевич В.А., Жеребятьєв О.В.), «Основи експлуатації автомобільних доріг» (Альтман В.В., Гайдукевич В.А.), «Транспортні розвязки» (Потійчук О.Б., Піліпака Л.М.).

Станом на березень 2016 р. викладацький склад кафедри із спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» налічує 5 доцентів, кандидатів технічних наук, та 1 професора, доктора технічних наук.

В 2015 р. кафедра отримала ліцензію для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня магістр із спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми».

Випускова кафедра викладає такі дисципліни із спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми»:

 • Транспорт і шляхи сполучення;
 • Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг;
 • Проектування автомобільних доріг;
 • Основи та фундаменти транспортних споруд;
 • Технологія будівництва автомобільних доріг;
 • Експлуатація автомобільних доріг;
 • Організація та планування дорожнього виробництва;
 • Транспортні розв`язки;
 • Аеродроми;
 • Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища;
 • Організація та безпека дорожнього руху;
 • Системне проектування автомобільних доріг;
 • Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах;
 • Сучасні технології будівництва автомобільних доріг;
 • Технологія ремонтно-відновлювальних робіт;
 • Проектування розв'язок на автомобільних дорогах та міських вулицях;
 • Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг;
 • Будівництво аеродромів;
 • Наукові дослідження в дорожній галузі;
 • Нормативна база дорожнього будівництва;
 • Прикладні задачі проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції автомобільних доріг;
 • Автоматизоване проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах.

Викладачі кафедри виконують госпдоговірні та держбюджетні наукові розробки на замовлення будівельної і дорожньої галузі області та за її межами.

При кафедри функціонує науково-дослідна геотехнічна лабораторія. Основним призначенням науково-дослідної лабораторії є проведення об’єктивних і достовірних досліджень фізичних, фізико-механічних та класифікаційних показників ґрунтів: гранулометричний (зерновий) і мікроагрегатний склад ґрунту; вологість ґрунту природна; вологість ґрунту на межі текучості; вологість ґрунту на межі розкочування; щільність ґрунту; щільність частинок ґрунту; кут внутрішнього тертя ґрунту; питоме зчеплення ґрунту; модуль загальних деформацій ґрунту; відносне просідання ґрунту; відносне набухання ґрунту; кут внутрішнього тертя ґрунту та питоме зчеплення для великоуламкових грунтів; модуль загальних деформацій для великоуламкових грунтів; статичні випробування паль натурних розмірів; динамічні випробування паль натурних розмірів. Отримані дослідні дані дозволяють виконувати роботи: з проектування основ і фундаментів промислових, громадських, дорожніх та гідротехнічних будівель і споруд; із встановлення причини понаднормових деформацій основ фундаментів; технічні рішення з закріплення ґрунтів та підсилення фундаментів; надавати експертні заключення із технічного стану та несучої здатності основ і фундаментів промислових, громадських, дорожніх та гідротехнічних будівель і споруд.

Крім того, на кафедрі ведеться наукова робота з проблем: «Наукові основи прогнозу деформацій грунтових масивів при зміні їх гідрогеологічних умов та дії техногенних факторів» (Кузло М.Т.); «Опір деформуванню й руйнуванню бетону та залізобетонних елементів при дії повторних малоциклових навантажень» (Крусь Ю.О.); «Забезпечення надійності грунтових споруд у складних умовах будівництва і експлуатації» (Жеребятьєв О.В.); «Оптимізація параметрів підсилення основ і фундаментів аварійних та реконструйованих будівель і споруд» (Фурсович М.О.). Результати роботи відмічені авторськими свідоцтвами на винаходи та грамотами. На рахунку кафедри за час її існування понад 300 наукових праць, 17 авторських свідоцтв на винаходи, 1 авторське свідоцтво на комп'ютерну програму «Моделювання деформацій водонасичених гунтових масивів і основ (Shift)», 2 монографії, запроваджено у виробництво понад 120 розробок.

Захист.jpg

Кафедра має тісні зв’язки з дорожніми організаціями Західного регіону України і має відповідно затверджені угоди про співпрацю. З метою підвищення практичної підготовки студентів на базі підприємства ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» створено філію кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів.

Крім того кафедра підтримує зв’язки та координує свою діяльність з навчальними закладами Національний університет «Львівська політехніка», Національний транспортний університет (м. Київ), Харківський національний автомобільно-дорожній університет та іншими університетами України.

Для забезпечення навчального процесу із спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» на кафедрі функціонують 2 лабораторії та 2 спеціалізовані аудиторії, створений методичний кабінет з достатньою кількістю навчальної та нормативної літератури.

Базами для проведення технологічних та переддипломних практик є дорожньо-будівельні організації в системі Державної служби автодоріг України в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях, підрозділах ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд», комунального Рівненського шляхово-експлуатаційного управління, Обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне», Державного підприємства «Рівненський облавтодор».

Склад кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів

Галерея