Кафедра Іноземних мов

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Склад кафедри іноземних мов

Історія

Кафедра іноземних мов, як окремий підрозділ університету, започаткувала свою діяльність у 1939 році, отже, у 2014 році їй виповнилось 75 років. З 1959 року, після переїзду до м. Рівне, розпочинається новий період в історії нашого навчального закладу і кафедри зокрема. На різних етапах її становлення й розвитку кафедру іноземних мов очолювали і очолюють компетентні та принципові керівники, для яких на першому плані стоїть почуття обов’язку та інтереси справи, а саме: 1959-1960 рр. – старший викладач А.Г. Васильєва; 1961-1973 рр. – старший викладач О.М. Сапожников; 1974-1981 рр. – старший викладач Н.Й. Парамоненко; 1981-1994 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент Й.М. Пацула; 1994-2013 рр. – відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент О.Л. Вакуленко. З лютого 2013 року кафедрою завідує доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 та 13.00.04 Тадеєва М.І. – автор понад 100 наукових статей, 2 монографій, 3 навчально-методичних посібників із проблем іншомовної освіти, методики викладання іноземних мов та лінгводидактики. Упродовж двадцяти років вона є головою журі секції англійської мови Малої академії наук учнівської молоді Рівненщини, олімпіад з англійської та іспанської мови. Проходила стажування в університетах і коледжах європейських країн: Бельгії (Антверпен, 2002 р.), Угорщини (Секешфехервар, 2004 р.), Польщі (Краків, 2008 р.), Італії (Рим, 2008 р.), Франції (Страсбург, 2009 р.), Німеччини (Берлін, 2009 р.), США (Річмонд-Вільямсбург, 2010 р.) та Фінляндії (Гуйтінен, 2013 р.).

Мови які вивчаються та викладаються кафедрою

Кафедра забезпечує викладання 6 іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, латинської, польської) та української мови як іноземної (для студентів-іноземців) у всіх навчально-наукових інститутах університету денної, заочної та дистанційної форм навчання; на підготовчому відділенні; у групах поглибленого вивчення іноземних мов, у тому числі для викладачів нашого вишу з метою підготовки до викладання фахових дисциплін іноземними мовами. Сьогодні викладацький склад кафедри – це 26 фахівців, які мають базову філологічну університетську освіту. Серед них – 2 доктори педагогічних наук, професори; 5 кандидатів філологічних наук, доцентів; 1 доцент; 1 кандидат філологічних наук, старший викладач; 1 кандидат філологічних наук, асистент; 1 кандидат педагогічних наук, асистент. Більшість викладачів кафедри пройшли стажування за кордоном та отримали міжнародні сертифікати.

Склад кафедри

Тадеєва Марія Іванівна
Пелех Людмила Романівна
Вакуленко Ольга Луківна
Попович Раїса Гнатівна
Крутько Тетяна Валеріївна
Тимощук Ігор Олександрович
Веремчук Юлія Володимирівна
Потапчук Світлана Сергіївна
Купчик Лариса Євгенівна
Літвінчук Альона Теофанівна
Голубєва Ірина Володимирівна
Мельник Валентина Олександрівна
Мігірін Павло Іванович
Осецька Наталія Феліксівна
Тимощук Тетяна Олексіївна
Зощук Наталія Володимирівна
Ботвінко-Ботюк Олена Миколаївна
Дмитришина Надія Миколаївна
Кузло Наталія Миколаївна
Лисюк Світлана Анатоліївна
Осіпчук Наталія Василівна
Приймак Світлана Анатоліївна
Сидорчук Наталія Леонідівна
Шикун Алла Володимирівна

Навчально методична робота

Навчально-методична робота кафедри націлена на впровадження інноваційних технологій навчання та забезпечення ефективних форм і засобів поточного і підсумкового контролю знань студентів. Кафедра іноземних мов постійно дбає про розроблення нових та поновлення існуючих навчально-методичних матеріалів; лише за останні 3 роки їх підготовлено більше 200 найменувань. Про їх високий рівень свідчать неодноразові перемоги викладачів кафедри в університетських оглядах- конкурсах науково-методичної роботи та отримання відповідних грамот та дипломів. Тісний контакт викладачів із профільними кафедрами сприяє створенню сучасних за змістом та високих за рівнем поліграфічного оформлення професійно-орієнтованих підручників, навчальних посібників та словників. Зусиллями викладачів кафедри підготовлено та запроваджено в навчальний процес 4 монографії: (М.І. Тадеєва, Л.Р. Пелех, В.І. Косолапов); 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України (Вакуленко О.Л., Сахнюк О.В., Мігірін П.І.); більше 20 навчальних посібників з іноземних мов (автори М.І. Тадеєва, Л.Р. Пелех, О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, Т.П. Троцюк, І.О. Тимощук, Р.Г. Попович, Н.Ф. Осецька, Н.І. Гудич, В.І. Косолапов, Т.Б. Борисюк, А.М. Красовська, В.О. Мельник, Н.Г. Сторожевська, А.Т. Літвінчук, Т.О. Тимощук, Л.Є. Купчик); 10 термінологічних словників, 8 з яких з грифом Міністерства освіти і науки України, авторами та співавторами яких є Т.П. Троцюк, В.І. Косолапов, О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк, І.О. Тимощук, Т.Б. Борисюк, А.М. Красовська, В.О. Мельник, А.Т. Літвінчук, Л.Є. Купчик. Викладачами кафедри підготовлено в електронному варіанті 56 інтерактивних навчальних посібників з англійської, німецької, французької та латинської мов для студентів дистанційної форми навчання для всіх напрямів підготовки. Реалізація принципу переходу від вивчення іноземної мови як навчального предмету до її використання на практиці у професійному дискурсі втілюється у щорічній підготовці близько 20 студентів до захисту дипломних проектів та магістерських робіт іноземними Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з посольством Німеччини у Києві та Гете-інститутом, з представниками Британської Ради у Україні та Корпусу Миру, які передають безкоштовно на кафедру автентичні іншомовні матеріали, що використовуються у навчальному процесі. Зараз в університеті проводиться інтенсивна підготовка студентів з іноземних мов, що пов’язано, передусім, з розвитком міжнародної співпраці та започаткуванням спільних навчальних програм (подвійні дипломи) з Люблінською політехнікою, Краківською академією імені А.Ф. Моджевського (Польща), Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), Fort Hays State University Студенти, аспіранти та викладачі університету підвищують рівень практичного володіння англійською мовою у мовних школах Фінляндії (Західно-Фінляндський коледж та Університет м. Турку) та Північного Кіпру (Східно-Середземноморський університет). У рамках кафедральних науково-дослідницьких тем ведеться розроблення проблем термінознавства та термінографії, лінгвістики фахового тексту, теорії перекладу науково-технічної літератури, професійної орієнтації студентів у процесі вивчення іноземних мов, методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, лінгводидактики та порівняльної педагогіки та ін. Щороку публікується близько 50 статей і тез викладачів. Лише за 5 років (2010-2015 рр.) опубліковано 203 наукові праці, в тому числі у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Ведуться спільні наукові дослідження викладачів зі студентами.

Здобутки

За останніх два роки двоє викладачів кафедри Зощук Н.В. та Ботвінко-Ботюк О.М. захистили кандидатські дисертації із романо-германської філології та професор Пелех Л.Р. захистила докторську дисертацію із порівняльної педагогіки. На сьогодні успішно працюють над кандидатськими дисертаціями в галузі лінгводидактики викладачі кафедри Голубєва І.В., Літвінчук А.Т., Купчик Л.Є., Сидорчук Н.Л., Кузло Н.М., Осіпчук Н.В. Керівництво науковою роботою студентів здійснюється в напрямку підготовки їх до участі в наукових конференціях, олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Викладачі кафедри керують роботою студентських наукових семінарів та наукових тематичних гуртків, приділяється належна увага роботі з лінгвістично обдарованою молоддю. Виховну роботу серед студентів колектив кафедри розглядає як складову частину своєї життєдіяльності поряд з навчальною, науковою та методичною, і забезпечує її через: формування гуманістичного світогляду та загальнолюдських моральних цінностей в ході вивчення іноземних мов; групове та індивідуальне наставництво (кураторство); підготовку та проведення культурно-освітніх та виховних заходів у позааудиторний час; через університетську газету «Трибуна студента». Поєднання навчально-методичних та виховних аспектів здійснюється через організацію студентських гуртків, круглих столів, заходів в Інтерклубі, Екоклубі, школі Європейського лідера, у роботі яких, як правило, беруть участь також студенти-іноземці та представники зарубіжних країн. У рамках культурно-виховних заходів проводились Дні кафедри іноземних мов; тематичні вечори: «Велика Британія – далека і близька», «Подорож країнами, мови яких вивчаємо», «Іноземні мови відкривають світ», «Іншомовна Шевченкіана», «Шевченко крокує планетою»; тижні іноземних мов у студентських гуртожитках, виставка-експозиція «Вишитий мовами світу «Заповіт» Т.Г. Шевченка». Завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України М.І. Тадеєва

Галерея