Зубрицький Богдан Дмитрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Завідувач кафедри фізичного виховання, доцент

Біографія

Зубрицький Богдан Дмитрович

Народився 3 грудня 1948 року на Івано-Франківщині.

У 1970 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. З 1970 по 1972 рік працював викладачем кафедри фізичного виховання Тернопільського фінансово-економічного інституту.

З 1973 року по 1991 рік – асистент, старший викладач, а з 1979 року завідувач кафедри фізичного виховання Українського інституту інженерів водного господарства.

У 1991 році створив професійно-спортивний клуб «Промінь» і на базі волейболістів інституту була створена професійна команда «Промінь», яка за два роки увійшла до складу кращих команд України і грала у суперлізі національного чемпіонату. Був президентом клубу та головним тренером команди. Працював з жіночою командою суперліги України «Полісянка» з м. Рівне.

У 2003році повернувся на кафедру фізичного виховання НУВГП на посаду завідувача кафедри фізичного виховання, яку зараз очолює.

В 2009 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», а у 2011 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Тренер чоловічої збірної команди НУВГП з волейболу. Кращі досягнення команди: срібні медалі у вищій аматорській лізі України 2012 року, срібні медалі у вищій студентській лізі України 2013 року та срібні призери VІІ Польсько-Українського студентського волейбольного фестивалю 2011 року у м. Біла Подляска (Польща).

Одружений, виховує двох доньок.

Тел. 23-41-61, 6-23 (внутрішній).

Навчально-методичні праці

 1. Годлевский П.М. Жіночий самозахист: [навчальний посібник] / П.М. Годлевский, Б.Д. Зубрицький.– Рівне: НУВГП, 2015. – 158 с.

Наукові праці

2017 рік

 1. Kuznetsova O.T. Innovative aspects of implementation of university students’ professionally applied physical preparation / O.T. Kuznetsova, B.D. Zubrytskyi // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт) : Зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Випуск 1(82) 17. – C. 19–25. (фахове видання)
 2. Сініцина Олена. Дослідження мотиваційних чинників до занять з волейболу студентів НУВГП./ Сініцина О., Зубрицький Б., Петрук Л., Цицаркін О.// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ. 2017. – Випуск 2(83) 2017. – С. 100–103. (фахове видання)
 3. Kuznetsova О. Forming and development of health-preserving competence of future specialists is in educational space of institute of higher/ Olena Kuznetsova, Bogdan Zubrytskyi, Yuri Kosobutskyі, Petro Sholopak // Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp. 380; р. 314–320.ISBN 978-83-62683-95-6
 4. Кузнєцова О.Т. Діагностика рівня теоретичних знань студентів спецмедгруп та звільнених від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова, Б. Д. Зубрицький // журнал «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини». – [Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу»] – Рівне, 2017. – № 1. – С. 37–40.

2016 рік

 1. Пашкевич В. До проблеми запозичень в українській термінології фізичної культури і спорту / В. Пашкевич, В. Кисіль, Ф. Кособуцький, Б. Зубрицький, П. Годлевський // Наукова термінологія нового століття : теоретичні і практичні виміри : Зб. наук. пр.[відп. ред. Л. Д. Малевич]. – Рівне : НУВГП. 2016.– С. 249–251.

2015 рік

 1. Кузнєцова Олена. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету / Олена Кузнєцова, Богдан Зубрицький, Олена Сініцина // Зб. наук. пр. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 3(31). – С. 147–152. (фахове видання) Зареєстроване в IndexCopernicus; Polska Bibliografia Naukowa; Ulrich’s Periodicals Directory; Directory of Research Journal Indexing; реферативній базі даних «Україніка наукова».

2014 рік

 1. Сотник О.В. Спортивні ігри у фізичному вихованні студентської молоді / О.В. Сотник, Б.Д. Зубрицький, О.В. Сініцина // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 9(50)14. – С. 131–135.
 2. Годлевський П.М. Удосконалення навчального процесу з предмету „фізичне виховання” засобами інформаційно компютерних технологій на прикладі самозахисту // „Реабілітаційні та фізкультурно-рекраційні аспекти розвитку людини”: Мат. I Міжнародної науково-практичної конференції. / П.М. Годлевський, Б.Д. Зубрицький, В.С. Стариков //. – Рівне: Видавництво НУВГП, 2014. – С.

2013 рік

 1. Годлевський П.М. Чинники впливу на ефективність техніки самозахисту / П.М. Годлевський, Б.Д. Зубрицький // „Слобожанський науково-спортивний вісник”: [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2013. - № 5(38). – 64-67

2011 рік

 1. Галан Я. Спортивне орієнтування: історичний нарис /Я. Галан, Б. Зубрицький // Фізична культура. – Вип. 13 – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника – м. Івано-Франківськ, 2011.
 2. Зубрицький Б. Взаємозв’язок показників аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів у процесі виконання тестувальних навантажень / Б. Зубрицький, А. Павлік / Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту. – Вип. 21. – № 2. – м. Київ, 2011.
 3. Грициляк С. Вплив засобів баскетболу на стан фізичної підготовленості студентів / Світлана Грициляк, Богдан Зубрицький // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. пр. Волин. нац-ого ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – №2 (14). – С. 53–56.

2010 рік

 1. Зубрицький Б. Д. Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі / Б. Д. Зубрицький // Зб. наук. пр. Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – №4 (12) – м. Луцьк, 2010.
 2. Зубрицький Б. Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з дисципліни «Фізичне виховання» у Національному університеті водного господарства та природокористування / Богдан Зубрицький, Олег Сотник // Вісник НУВГП, 2010 рік.