Зубик Людмила Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Зубик Людмила Володимирівна

1966 року народження

Освіта: повна вища

Навчання: факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1989 р.

Спеціальність: прикладна математика

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук

Працювала на посадах: інженер науково-дослідного сектору, інженер-програміст, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору, асистент, старший викладач, доцент. У 2017 р. - заступник директора Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки з наукової роботи.

Розширення професійних компетентностей

1999–2002 рр. - аспірант Національного університету водного господарства і природокористування.

2015 р. – Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства і природокористування (м. Рівне), галузь знань 0502 «Автоматика та управління », спеціальність 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Навчальна робота

Досвід викладання навчальних дисциплін: «Інформатика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатика та основи комп’ютерного моделювання», «Моделювання системних характеристик у екологічній сфері», «Економічна інформатика», «Обчислювальна техніка», «Практикум з обчислювальної техніки», «Комп’ютерна техніка і програмування», «Технології комп’ютерного проектування», «Технології проектування комп’ютерних систем», «Web-технології та web-дизайн», «Організація баз даних та знань», «Системи управління базами даних», «Операційні системи», «Сучасні операційні системи», «Інтернет-технології», «Прикладне програмне забезпечення», «Математичне програмне забезпечення інженерних розрахунків», «Програмне забезпечення розв’язку ГІС-задач», «Техніка користування ЕОМ», «Інтелектуальний аналіз даних», «Проектування систем моніторингу», «Крос-платформне програмування», «Методи обчислень», «Технології тестування програмних продуктів», «Візуальне програмування», «Методи та системи штучного інтелекту», «Інформаційні системи реального часу» та ін.

Педагогічні технології ґрунтуються на принципах: - виховувати свідому, активну особистість, креативного фахівця, патріота; - розвивати, навчати і виховувати одночасно; - максимально враховувати індивідуальні здібності студентів; - вибудовувати навчальний процес на позитивних емоціях суб’єктів освіти.

Науково-дослідницька робота

Оптимізація водорегулюванням осушуваних земель в зоні достатнього та нестійкого зволоження України в проектах будівництва і реконструкції гідромеліоративних систем. Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін.

Загальний педагогічний стаж: 21 рік.

Нагороди

- Оголошена подяка Національного університету водного господарства та природокористування за активну участь в організації та проведенні заключного 2-го туру Всеукраїнської олімпіади із спеціальності «Гідромеліорація» (2009 р.),

- Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування за добросовісну плідну працю, успіхи у громадській діяльності та з нагоди дня працівника водного господарства (2009 р.),

- Грамота Національного університету водного господарства та природокористування за активну участь у підготовці та проведенні ІІ-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади та І-го Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з «Водного господарства та гідромеліорації» (2010 р.),

- Грамота Державного Комітету України по водному господарству за активну участь у підготовці та проведенні ІІ-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ-го Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з «Водного господарства та гідромеліорації», що відбулась на базі Національного університету водного господарства та природокористування у м. Рівне (2011 р.),

- Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків та з нагоди 100-річчя від часу заснування університету (2015 р.),

- Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців (2018 р.).

- Почесна грамота НУВГП за організацію і проведення Міжнародної науково-практичної конференції та з нагоди Дня науки (2018 р.).

Видавнича діяльність: у доробку більше 70 наукових і навчально-методичних праць.

Навчальний посібник з грифом МОН України:

1. Зубик Л. В. Інформатика та комп’ютерна техніка у водному господарстві : посібник / Зубик Л. В., Зубик Я. Я., Карпович І. М. – Рівне : НУВГП, 2008. – 306 с.

Навчальні посібники:

1. Зубик Л. В. Практикум з інформатики. Основи Photoshop : навчальний посібник / Зубик Л. В., Зубик Я. Я., Карпович І. М. – Рівне : НУВГП, 2010. – 220 с.

2. Зубик Л. В. Основи сучасних Web-технологій : навчальний посібник. Ч. 1 / Зубик Л. В., Карпович І. М., Степанченко О. М. – Рівне : НУВГП, 2016. – 290 с.

Інформація для контактів

E-mail: l.v.zubyk@nuwm.edu.ua

Моб. тел: +38(066) 60-42-556