Зощук Наталія Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Зощук Наталія Володимирівна

Зощук Наталія Володимирівна, 1980 р. н., у 2003 р. закінчила Національний Університет "Острозька академія" за спеціальністю викладач "англійська, німецька мови та література, перекладач. На кафедрі іноземних мов НУВГП працює з 2003 р. 2008 - 2011 рр. навчаня в аспірантурі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Коло наукових інтересів: теорія літератури, зарубіжна література, теорія драми, перекладознавство.

Публікації до вступу в аспірантуру

  • 1. Карчевська Н. Вживання англійських артиклів при референтних повторах та їх переклад на українську мову / Наталія Карчевська // Вісник НУВГП, Зб. Наук. Праць, вип..3 (35), Рівне: 2006. – с. 329 – 334.
  • 2. Карчевська Н Н. Класичні риси англійської драматургії кінця ХVII початку XVIII століття /Наталія Карчевська // Вісник НУВГП, Зб. Наук. Праць, вип.4 (36), ч. 1 Рівне: 2006. – с. 380 – 385.
  • 3. Карчевська Н. Загально-теоретичні питання англійської драматургії ХХ століття/ Наталія Карчевська // Вісник НУВГП, Зб. Наук. Праць, вип.1 (37), Рівне: 2007. – с. 329 – 334.

Публікації за темою дисертації

  • 1. Зощук Н. Специфіка драматургічної адаптації фабули А. Мердок „Чорний принц”/ Наталія Зощук// Питання літературознавства: наук. зб. /гол. ред. О.В.◦Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 78. – С. 208-215.Загально-теоретичні питання англійської драматургії ХХ століття
  • 2. Зощук Н. Антропологічний вектор драматургічного конфлікту у п’єсі А. Мердок Слуги та сніг”/ Наталія Зощук// Питання літературознавства: наук. зб. /гол. ред. О.В.◦Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 79. – С.124-130.
  • 3. Зощук Н. Філософський ремейк А. Мердок платонівського „Бенкету” у драматичній версії „Мистецтво та Ерос: діалог про мистецтво”/ Наталія Зощук// Наукові записки. „Серія філологічна”. Матеріали міжнародної науково практичної конференції 22-23 квітня 2010 р. „міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість”. – Острог: видавництво національного університету „Острозька академія”. – Вип. 15. – 2010. – С. 121-125.
  • 4. Зощук Н. Містичний компонент мердоківського тексту в аспекті жанрової конверсії („Італійка”) // Наталія Зощук// Питання літературознавства: наук. зб. /гол. ред. О.В.◦Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 81. – С.190 – 196.
  • 5. Зощук Н.В. Мердок Айріс. Мистецтво та Ерос: Діалог про мистецтво / Н.В. Зощук ; переклад з англ. Н.В. Зощук. // „Всесвіт” – журнал іноземної літератури. – ТОВ Видавничий дім „Всесвіт”. – № 11 – 12, лиcтопад-грудень, 2011. – С 104–129.
  • 6. Зощук Н.В. Платонівська ідея еросу як креативне підґрунтя драматургічного тексту А. Мердок : „ Art and Eros: A Dialog about Art” / Н.В. Зощук // Актульні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол.: В.І. Кушнерик, О.І. Огуй та ін. – Вип. 3. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – С. 46–51.