Заочно-дистанційного навчання

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут заочно-дистанційного навчання
Nni-d.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Платформа Moodle
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна
Довідники
Довідник абітурієнта 2015
Довідник абітурієнта 2016
[[1]]

Директор інституту

Турбал Юрій Васильович, професор, доктор технічних наук

Загальна інформація

Відділ дистанційного навчання

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання був утворений наказом ректора НУВГП 5 лютого 2013 року.

Попередником навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, був відділ дистанційного освіти створений наказом ректора за №53 від 30 січня 2004 р. , а для впровадження дистанційного навчання наказом ректора за №489 від 12 липня 2006 р. на базі відділу дистанційної освіти створено структурний підрозділ – "Центр дистанційного навчання" у складі двох відділів: відділу технологій дистанційного навчання та відділу методики дистанційного навчання.

Після перевірки готовності університету до дистанційного навчання наказом Міністерства освіти і науки України за №894 від 25.09.2009 р. Національний університет водного господарства і природокористування отримав дозвіл на надання професійної освіти за дистанційною формою.

Метою діяльності інституту є впровадження інноваційних технологій навчання в умовах Болонського процесу на засадах концепції навчання впродовж усього життя.

Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні та соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи вітчизняної освіти. Насамперед, це стосується задоволення освітніх потреб громадян впродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку з огляду на інтеграцію вищої освіти в європейський освітянський простір.

Європейські країни вже декілька десятків років роблять послідовні кроки до зближення, одним з важливих напрямків загальноєвропейської діяльності є створення загальноєвропейського освітнього простору. Найбільш визначальним кроком у цьому напрямку стала перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту у Болонії (1999), на якій було прийнято спільну декларацію, де було визначено основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти.

Головною передумовою входження України до єдиного європейського освітянського простору є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.

В Україні розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися з прийняттям Закону України "Про Національну програму інформатизації", затвердження Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. №1494 "Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.", Наказу міністра освіти і науки України №802 від 04.12.2003 р. "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 рр.",затвердження Наказом Міністерства освіти і науки України Положення "Про дистанційне навчання" №40 від 21.01.2004 р. тощо.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки від 25.04.2013 р. №466 із змінами, внесеними згідно з Наказом №660 від 01.06.2013, наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" (наказ № 450 від 07.08.2002 р) а також Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 р. розроблене Положення про дистанційне навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування.

У нашому університеті створена й успішно функціонує комп’ютерна мережа, що має доступ до мережі Інтернет, створений електронний банк даних методичного забезпечення навчального процесу, який постійно оновлюється та доповнюється. Ці та інші обставини створили передумови для впровадження дистанційних технологій навчання.

Де ми знаходимось: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Wod2M1CFrNvB1xUUm8HrfIR7c_vL8BtE&ll=47.906506900943%2C33.863158111881376&z=7

Локальні центри дистанційно-заочного навчання

Відділ дистанційного навчання


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.