Гром Віктор Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біогрфія

Гром Віктор Миколайович

Закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені І. Франка за спеціальністю «Історія». У 1985 – 1988 рр. навчався в аспірантурі Львівського державного університету ім. І. Франка. Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць. У НУВГП працює з 1982 року.

Наукові зацікавлення

Українська історіографія, історичне краєзнавство.

Навчальні курси

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Історія Волині

Основні наукові праці

2014

 • Гром В.М. Доба Богдана Хмельницького у дослідженнях українських учених у 1920-1950-х рр. // Українська кгозацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К.–Черкаси, 2014. – С.299-311.
 • Гром В.М. З історії дослідження козацтва і Берестецької битви // Національний пантеон “Козацькі могили”. Збірник. – Пляшева, 2014. – С. 64-68.

2012

 • Гром В.М. З історії дослідження козацтва і Берестецької битви у 1980-х – 1990-х роках // Рівненський обласний краєзнавчий музей. Наук. записки. – Рівне, 2012. – Вип. X. – С. 64-68.

2010

 • Гром В.М. Завжди у невтомній праці і творчому пошуку // Студії з україністики. Зб. наук. праць. Рівне: НУВГП. 2010. – С. 3–12 (співавтор – Г.Д.Клинова-Дацюк).
 • Гром В.М. З листів вітчизняних і зарубіжних дослідників козацької доби до Валерія Цибульського // Студії з україністики. Зб. наук. праць. Рівне: НУВГП. 2010. – С. 13–28.

2007

 • Гром В.М. Військово-політичні аспекти Берестецької битви у сучасній українській історіографії // Національний пантеон “Козацькі могили”. – Рівне, 2007. – С. 64–69 (співавтор – В.І. Цибульський).
 • Гром В.М. Рецензія на кн.: Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини XVІІ ст. // Укр. істор. журн. – К., 2007. – № 1. – С. 217–221 (співавтор – В.І. Цибульський).

2003

 • Гром В.М. Олександр Мезько-Оглоблин. Переяславський договір 1654 р. / Ред. Л. Винар. Упорядник В. Гром. – Нью-Йорк; Острог; К.; Торонто, 2003. – 152 с.

2000

 • Гром В.М. Дослідження актуальних проблем Національно-визвольної революції ХVІІ ст. у наукових працях Олександра Оглоблина // Наукові записки університету „Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 323-334.
 • Гром В.М. Доба Б. Хмельницького у дослідженнях українських вчених в еміграції у 20-50 рр. ХХ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. – К., 2000. – Вип. 7. – С. 299-311.
 • Гром В.М. Думки Олександра Оглоблина про добу Хмельниччини в українській історіографії ХХ століття // Український історик. – Нью-Йорк; К.; Львів; Торонто; Париж, 2000. – Ч. 1-3 (144-146). – С. 183-200 (вступна стаття, примітки, покажчик імен).

1995

 • Гром В.М., Цибульський В.І. Переяславська рада 1654 р. в українській зарубіжній історіографії // Історія українського середньовіччя: козацька доба: Зб. наукових праць: У 2 ч. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 71-84.
 • Гром В.М., Цибульський В.І. Передумови і причини козацького повстання 1648 р. у висвітленні української зарубіжної історіографії // Доба Богдана Хмельницького: Збірник наук. праць. – К., 1995. – С. 201-220.

1994

 • Гром В.М., Цибульський В.І. Хмельниччина на сторінках “Українського історика” // Український історик. – Нью-Йорк – Торонто – Київ – Львів – Мюнхен. – 1994. – №4. – С. 44-49.

Основні навчально-методичні праці

 • 1. Гром В.М., Гуменюк С.М., Клинова-Дацюк Г.Д., Поровчук О.Г., Цибульський В.І. Історія української культури: навчальний посібник / за ред. В.М. Грома. – Рівне, НУВГП, 2012. – 288 с.
 • 2. Гром В.М. Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП). – Рівне, НУВГП, 2011. – 22 с.
 • 3. Гром В.М., Цибульський В.І. Історія України: Інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 176 с.
 • 4. Гром В.М. та ін. Україна давня і середньовічна. – Рівне, 2004. – 32 с.
 • 5. Гром В.М., Цибульський В.І. Україна козацька: Конспект-довідник з історії України для студентів усіх спеціальностей УДУВГП. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 36 с.
 • 6. Гром В.М., Цибульський В.І. Україна у П половині ХХ – на початку ХХ1 ст.: Конспект лекцій з історії України. – Рівне: НУВГП, 2004. – 40 с.
 • 7. Гром В.М. Україна на межі тисячоліть: проблеми трансформації. – Рівне, 2001. – 48 с.
 • 8. Бачинський В.М., Гром В.М., Цибульський В.І. Волинь у ХV-ХVШ століттях: Навч. посібник. – К., 1997. – 112 с.
 • 9. Гром В.М. та ін. Довідник з історії України. Вип.1-2. – Рівне, 1997. – 114 с.

Контакт

E-mail: v.m.hrom@nuwm.edu.ua