Гонтаренко Наталія Адамівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Гонтаренко Наталія Адамівна

Є випускницею ЗОШ № 20 м. Рівне.

Освіта

У 1982 році закінчила з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Економіка і організація водного господарства». Присвоєна кваліфікація «інженер – економіст».

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Продуктивність праці в меліорації земель (на прикладі Рівненської і Волинської областей)» за спеціальністю 08.00.22 «Економіка, планування і організація управління сільським господарством».

З 1982 по 1985 р. - аспірант Українського інституту інженерів водного господарства.

З 1986 року - молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Українського інституту інженерів водного господарства. Була відповідальним виконавцем госпрозрахункових науково-дослідних тем. Підготувала звіти про результати прикладних наукових досліджень: «Розробити і впровадити нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт», «Розробити рекомендації щодо вдосконалення системи нормування та оплати праці у виробничому об'єднанні «Укрцемремонт»».

У грудні 1988 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри економіки водного господарства.

У грудні 1990 року переведена на посаду старшого викладача кафедри економіки водного господарства.

22 червня 1993 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри економіки водного господарства.

28 жовтня 1994 року присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки водного господарства.

З 1 липня 1998 року – заступник декана факультету міжнародних економічних відносин та бізнесу Рівненського інституту слов’янознавства.

01 вересня 2000 року переведена на посаду завідувача новоствореної випускової кафедри – кафедри економіки та банківської справи. Ця кафедра здійснювала підготовку фахівців за напрямом «Фінанси та кредит» і спеціальністю «Банківська справа».

З 01 липня 2013 року – доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за внесок у підготовку спеціалістів для національної економіки.

Ретроспектива підвищень кваліфікації:

1995 рік - інститут економічного розвитку при світовому банку та Українській Академії державного управління при Президентові України;

2000 рік – Київський національний економічний університет, факультет післядипломної освіти (за спеціальністю «Фінанси»);

2001 рік - Київський національний економічний університет, факультет післядипломної освіти (за спеціальністю «Банківська справа»);

2006 рік - Київський національний економічний університет, центр післядипломної освіти (за спеціальностями «Фінанси» і «Банківська справа»);

2013 рік – підвищення кваліфікації у східноукраїнському Національному університеті імені Володимира Даля за напрямом «Маркетинг».

З 01.10.2013р. по 31.05.2015р. навчалася в міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі за спеціальністю «Маркетинг». За результатами навчання одержала кваліфікацію спеціаліста з маркетингу (диплом з відзнакою).

Брала участь у бізнес-тренінгах з практичного застосування прийомів маркетингу за сприяння Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та ВГО "Українська Асоціація Маркетингу".

З 23.10.2017 р. по 15.11.2017 р. навчалася у школі-семінарі НУВГП «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця за спеціальністю «Маркетинг»».

З 16.04.2018 р. по 18.05.2018 пройшла підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУВГП за програмою Школи Лідерства обсягом 90 годин (три кредити). Наказ на зарахування № 226 від 12 квітня 2018 р., наказ про відрахування після успішного завершення № 320 від 24 травня 2018 р. Результати підвищення кваліфікації схвалено на засіданні кафедри маркетингу й рекомендовано до впровадження у навчальний процес (протокол № 10 від 22 травня 2018 року).

Нагороди

2010 рік – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (№106986);

2014 рік – Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування за значні здобутки в науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки;

2014 рік – Грамота кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування за високий професіоналізм, особистий внесок у становлення та розвиток кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування;

2015 рік – Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців і з нагоди 100-річчя заснування Національного університету водного господарства та природокористування;

2015 рік – Подяка секції № 6 «Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу і логістики в Україні» на всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду», яка відбулася 03.04.2015 року в Національному університеті водного господарства та природокористування;

2015 рік – Грамота Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту за ґрунтовний внесок у становлення кафедри маркетингу НУВГП;

2016 рік – Диплом за перше місце в номінації "Кращий навчальний посібник" економічного напряму (за навчальний посібник "Маркетинг" за заг. ред. М.В.Мальчик;

2016 рік – Диплом за перше місце в номінації "Краща монографія" економічного напряму (за монографію «Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика» за заг.ред. М.В.Мальчик;

2017 рік - Грамота за підготовку студента-переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності "Маркетинг".

Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць. Продовжує наукові дослідження, керує науково-дослідною роботою студентів. Основні наукові інтереси: маркетинг, промисловий маркетинг, маркетинг послуг, банківський маркетинг, маркетинговий аудит, економічний механізм маркетингу, рекламна діяльність, рекламний менеджмент.

Основні наукові роботи

 1. Hontarenko N./Malchyk M., Popko O., Martyniuk О., Hontarenko N., Oplachko I.// Tools for marketing management of industrial enterprises in Ukraine based on the principles of sustainable development. International Journal of Management (Scopus). 2020. Vol. 11(4). P. 385-394. URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_4/IJM_11_04_038.pdf
 2. Гонтаренко Н.А. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської бази і збільшення прибутковості діяльності банку / М.В.Мальчик, Н.А.Гонтаренко // Вісник НУВГП. Економіка: зб. наук. праць. №3 (63). – Рівне, 2013. – С.271-277.
 3. Гонтаренко Н.А. Удосконалення комплексу маркетингових інструментів діяльності комерційного банку / М.В.Мальчик, Н.А.Гонтаренко // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. 2(03) квітень 2013. Частина 1. – С.108-110.
 4. Гонтаренко Н.А. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку / М.В. Мальчик, Н.А.Гонтаренко // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. – 2013 р. - №3 (33). - С.172-179.
 5. Гонтаренко Н.А. Маркетинговий аудит як складова комплексу банківського маркетингу (тези) / Н.А.Гонтаренко, С.М. Нікшич // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку» 19-20 квітня 2013 р. м. Сімферополь, АР Крим, Україна. – С. 61-63.
 6. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. (Лист МОН № 1/1-11466 від 22.07.2014 р.).
 7. Гонтаренко Н.А. Удосконалення маркетингової діяльності автотранспортних підприємств / Н. А. Гонтаренко, З. О. Толчанова // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 430-437.
 8. Гонтаренко Н.А. Інструменти інтерактивного банківського маркетингу / Н. А. Гонтаренко // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць 1 (65). – Рівне, 2014. – С. 84-91.
 9. Гонтаренко Н.А. Управління тарифами на автотранспортному підприємстві / Н.А.Гонтаренко // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи вирішення», м. Рівне, 24-25 квітня 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С.227-229.
 10. Гонтаренко Н.А. Маркетинг в системе рыночного механизма национальной экономики / Гонтаренко Н.А., Мальчик М.В. // Труды международной научно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в условиях вступления мировой экономики в режим турбулентности».- Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, 2015.- С.356-361.
 11. Гонтаренко Н.А. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика: Монографія/ М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль, Т.Д.Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2015. – 192 с.
 12. Гонтаренко Н.А. Дослідження ринку підготовки фахівців з маркетингу в Україні //Збірник тез першої Міжнародної науково-практичної конференції "Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування". - Рівне: НУВГП, 21-22 квітня 2016 р. – с.181-183.
 13. Гонтаренко Н.А. Маркетинг банківських послуг в контексті концепції «7Р» »//Збірник наукових тез першої Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку». - Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 16-19.
 14. Гонтаренко Н.А. Аналіз результатів дослідження українського ринку освітніх послуг та перспективи розвитку спеціальності «Маркетинг» // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст (монографія) / за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В.Карпенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – С. 196-207.
 15. Меліорація та облаштування українського Полісся / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.. // Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – 854 с. - С.777-797.
 16. Гонтаренко Н.А. Маркетингове дослідження елементів бізнес-середовища і внутрішнього потенціалу готельного підприємства / Н.А. Гонтаренко, С.В. Микитинець // Вісник НУВГП. Економіка: зб. наук. праць. №3 (79). – Рівне, 2017. – С. 11-19. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/11766/1/Ve792%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 17. Гонтаренко Н.А. Аналіз застосування інтерактивного маркетингу в Приватбанку / Н.А. Гонтаренко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4(80). – С. 275-282. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/12426/
 18. Гонтаренко Н.А. Формування поведінки індивідуальних клієнтів комерційного банку // Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 травня 2018 р., Одеса. – Одеса: ТЕС, 2018. – 186 с. – С. 63-64.
 19. Гонтаренко Н.А. Аналіз результатів дослідження українського ринку освітніх послуг та перспективи розвитку спеціальності «Маркетинг» // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст (монографія) / за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В.Карпенко, 2018 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6730. - С. 196-207.
 20. Гонтаренко Н.А. Поведінка клієнтів в умовах інтегрованого банківського маркетингу / Гонтаренко Н.А., Мальчик М.В., Хоменчук Д.В. // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 3 (83). – С.251-259 (фіксований власний внесок с.251-253).
 21. Гонтаренко Н.А. Холістичний маркетинг як філософія комерціалізації інноваційної продукції / М.В.Мальчик, Н.А. Гонтаренко, Д.В .Хоменчук // Управління комерціалізацією інноваційної продукції : монографія / за заг. ред.С.М.Ілляшенка, О.А.Біловодської. – Суми: Триторія, 2019. –304с. (фіксований власний внесок с.197-212).

Контакти

E-mail: n.a.hontarenko@nuwm.edu.ua