Голотюк Микола Віталійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Голотюк Микола Віталійович

Доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, кандидат технічних наук

Біографія

Народився 19 грудня 1980 року в с. Красностав, Славутського району, Хмельницької області.

Освіта

Закінчив в 1998 році загальноосвітню школу з відзнакою.
В 1998 році вступив на механічний факультет Українського державного університету водного господарства та природокористування, який закінчив з відзнакою у 2003 році, отримавши кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" та кваліфікацію інженер-механік.
З 2003р. по 2006р. навчався в аспірантурі при кафедрі експлуатації та ремонту машин.
В 2014 році закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю "Управління навчальними закладами" та отримав кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю "Керівник підприємства, установи та організації (у сфері вищої освіти та виробничого навчання)".

Професійний шлях

З 2006 р. по 2012 р. працював асистентом на кафедрі експлуатації та ремонту машин.
З 2012 р. працює на кафедрі будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.
З 2011 р. по 2013 р. працював заступником декана механіко-енергетичного факультету.
З 2013 р. працює заступником директора навчально-наукового механічного інституту.
З 2015 р. працює доцентом на кафедрі будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.

Підвищення кваліфікації

2014 р. Інститут післядипломної освіти, Національного університету водного господарства та природокористування. Курси:

   1. Будівельна техніка. 
   2. Ліфти і ліфтове господарство. 
   3. Вантажознавство. 

2016 р. Літня школа, Технологічний інститут (м. Кельце, Польща). Курси:

   1. Робототехніка в ма-шинобудуванні.
   2. Вантажознавство та логістика. 
   3. Ресурсо та енергозбереження.

2018 р. Довготривале підвищення кваліфікації в Державному університеті Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща). Курси:

   1. Роботомеханічні системи і комплекси.
   2. Вантажознавство та логістика.
   3. Ресурсо та енергозбереження.
   4. Робототехніка в машинобудуванні.

Основні напрямки наукової діяльності

- Машини для зимового утримання доріг.
- Дослідження та обґрунтування параметрів машин та обладнання агропромислового комплексу.
- Обґрунтування параметрів конструкцій обладнання для виробництва бетону та автоматизації виробництва.

Наукові праці

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» і отримав наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 - машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. Під керівництвом к.т.н., доцента Тхорука Євгена Івановича.
Працює за науковим напрямом – машини для дорожніх робіт. Має в своєму доробку понад 50 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 1 монографія, 2 патенти, 3 навчальних посібники.
1. Holotiuk М.V. Analytical investigation of the interaction of the sunflower stem with the lateral surface of the reaper lifter / Nalobina О.O., Gerasymchuk O.P., Puts V.S., Martyniuk V.L., Shovkomyd O.V., Vasylchuk N.V., Bundza О.Z., Holotiuk M.V., Serilko D.L. // INMATEH - Agricultural Engineering - Bucharest, 2018. - Vol. 55, No. 2 – p. 171-180.
2. Голотюк М.В. Дослідження конструкцій ходових систем гусеничних тракторів // науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів».– Харків, 2018. – Вип. 13. – С.90–97.
3. Голотюк М.В. Інтелектуальні транспортні системи в управлінні перевезення вантажів // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2018. – Випуск 192 «Проблеми надійності машин». – С. 241–247.
4. Голотюк М.В. Розвиток роботомеханічних систем в машинобудуванні // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2018. – Випуск 192 «Проблеми надійності машин». – С. 248–255.
5. Голотюк М.В. Оптимізація показників надійності машин // Вісник НУВГП. – Рівне, 2015. – Вип. 2(70). – С. 204–210.
6. Голотюк М.В. Аналіз руху стрілової системи крана під час гальмування за законом оптимізації прискорень / М.В. Голотюк, Д.А. Паламарчук // Вісник НУВГП. – Рівне, 2015. – Вип. 2(70). – С. 264–273.
7. Голотюк М.В. Дослідження процесу викорчовування при роботі за оптимальним ривковим режимом / М.В. Голотюк, Д.А. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машин: зб. наук. пр.- Київ, 2016. – Вип. 88. – С. 21-27.
8. Голотюк М.В. Моделювання профілактичної заміни складових частин машин // Вісник НУВГП. – Рівне, 2015. – Вип. 4(72). – С. 402–408.
9. Голотюк М.В. Дослідження мехатронних систем в машинобудуванні // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк, 2017. – Вип. 37. – С. 31–37.
10. Holotiuk М.V. Analytical investigation of the interaction of the sunflower stem with the lateral surface of the reaper lifter / Nalobina О.O., Gerasymchuk O.P., Puts V.S., Martyniuk V.L., Shovkomyd O.V., Vasylchuk N.V., Bundza О.Z., Holotiuk M.V., Serilko D.L. // INMATEH - Agricultural Engineering - Bucharest, 2018. - Vol. 55, No. 2 – p. 171-180.
11. Holotiuk М.V. A new technical solution of a header for sunflower harvesting/ Nalobina О.O. Vasylchuk N.V., Bundza О.Z., Holotiuk M.V., Veselovska N.R., Zoshchuk N.V. - // INMATEH - Agricultural Engineering, vol. 58, no.2. - National institute of research-development for machines and installations designed to agriculture and food industry - INMA Bucharest. - 2019. – P. 129-136. DOI: 10.35633 / INMATEH-58-14
12. Holotiuk М. Modeling of assessment of reliability transport systems / Holotiuk М., Tkhoruk Y, Kucher O., Krystopchuk M., Tson O. // ICCPT 2019: Current Problems of Transport. - Ternopil: TNTU, Published by TNTU Publ. and Scientific Publishing House “SciView”, 2019,– p. 151-159. DOI: 10.5281/zenodo.3387556

Навчальна робота

Є лектором навчальних дисциплін:
1. Робототехніка в машинобудуванні.
2. Ресурсо- і енергозбереження в машинобудуванні.
3. Вантажознавство.
4. Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини.

Навчально-методичні роботи

1. Голотюк М.В. Виробнича експлуатація і ремонт машин та обладнання Навч. посібник. Романюк В.І., Гавриш В.С., Хітров І.О., Кононов Ю.А., Голотюк М.В. – Рівне: НУВГП, 2016. – 290 с. Затверджено вченою радою НУВГП (Протокол № 5 від 31.05.2016 р.).
2. Голотюк М.В. Якість машин Навч. посібник. Є.І. Тхорук, В.С. Гавриш, М.В. Голотюк, О.О. Кучер – Рівне: НУВГП, 2015. – 136 с. Затверджено вченою радою НУВГП (Протокол № 4 від 30.03.2015 р.)
3. Голотюк М.В. Менеджмент технічної служби Навч. посібник. М.В. Голотюк, М.Є. Кристопчук, І.О. Хітров – Рівне: НУВГП, 2012. – 101 с. Затверджено вченою радою НУВГП (Протокол № 5 від 25.05.2012 р.).
4. Голотюк М.В. Розрахунок і вибір раціональних параметрів робочого обладнання для руйнування однорідних мерзлих середовищ. Монографія / . Тхорук, В.С. Гавриш, М.В. Голотюк – Рівне: НУВГП, 2015. – 152 с.. Затверджено вченою радою НУВГП (Протокол № 2 від 13.02.2015 р.).
5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни „Логістика” здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” денної та заочної форм навчання / Сиротинський О.А., Попко О. В., Голотюк М.В., Форсюк С.Л. – Рівне: НУВГП, 2018, – 23 с. (02-01-424) http://ep3.nuwm.edu.ua/10071/1/02-01-424%20%281%29.pdf
6.Голотюк М.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни „Організація вантажних автомобільних перевезень” для студентів за спеціальністю 275 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” денної та заочної форми навчання/ Є.І. Тхорук, В.О. Дорощук, М.В.Голотюк – Рівне: НУВГП, 2018. – 42 с. (02-02-80) http://ep3.nuwm.edu.ua/8063/1/02-02-80.pdf
7. Голотюк М.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни „Вантажознавство” для студентів за спеціальністю 275 „Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” денної та заочної форми навчання/ М.В.Голотюк, В.О. Дорощук, О.А.Сиротинський – Рівне: НУВГП, 2018. – 38 с. (02-01-348) http://ep3.nuwm.edu.ua/11858/1/02-01-348_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%20%281%29.pdf

Участь в конференціях

ХХ Науковій конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 17-18 травня 2017 року. – ТНТУ імені Івана Пулюя – Тернопіль.
ІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Університет і школа: перспективи співпраці», 19 - 21 квітня, 2018 року. - НУВГП – Рівне.
Всеукраїнському круглому столі «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України», 17 квітня 2018 року. - КНУБА – Київ.
ІV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу», 16 – 17 листопада, 2017 року. – ЛНТУ – Луцьк.
Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем», 22 - 23 травня, 2018 року. – ХНАДУ – Харків.
І Всеукраїнській науково-технічній конференції «Університет і школа: перспективи співпраці», 8 лютого, 2017 року. - НУВГП – Рівне.
Всеукраїнській науково-технічній конференції "Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки", 25 - 26 квітня, 2018 року. – ПНТУ ім. Ю.Кондратюка – Полтава.
VІ Міжнародній науково-практичній щорічній інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств», 22 - 23 травня, 2018 року. – ЛНАУ – Дубляни.

E-mail

m.v.holotiuk@nuwm.edu.ua