Галич Олександр Андрійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Галич Олександр Андрійович

Біографія

Галич Олександр Андрійович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування. Народився Олександр Андрійович 26 березня 1948 року в м. Макіївці Донецької області. Вищу освіту здобув у Донецькому державному університеті, який з відзнакою закінчив у 1975 році. Працював у Докучаєвській СШ № 4 Волноваського району Донецької області. Після закінчення аспірантури в 1978 р. Олександр Андрійович одержав призначення на роботу до Рівненського педагогічного інституту, де працював до 1998 року, пройшовши шлях від асистента до професора, був завідувачем кафедри української літератури, у 1987 – 1988 рр. очолював кафедру української мови та літератури, працював деканом філологічного факультету (1986 – 1987 рр.), був першим деканом факультету української філології (1992 – 1994 рр.), працював завідувачем новоствореної кафедри теорії літератури та фольклористики, згодом – теорії літератури та славістики. У 1984 році в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка АН УРСР захистив кандидатську дисертацію “Сучасна документально-біографічна проза: проблеми розвитку жанрів”. У 1988 – 1991 рр. був докторантом кафедри української літератури Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (зараз – Київський національний педагогічного університет імені М. Драгоманова). Галич О. А. достроково підготував докторську дисертацію (“Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика”), яку захистив наприкінці грудня 1991 року в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, ставши першим доктором філологічних наук в історії незалежної України. Доцент – з 1988 р., професор – з 1997 р. Олександр Андрійович у Луганську був завідувачем кафедри української літератури з 1998 до 2009 року, з 2009 до 2015 року керував кафедрою теорії літератури та компаративістики. У 2015 – 2017 рр. був професором кафедри української літератури. Олександр Андрійович Галич є автором близько 500 наукових і науково-методичних праць. Професор плідно керує підготовкою науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом захищено 37 кандидатських дисертацій, також він був консультантом 8 захищених докторських дисертацій. У 2011 – 2013 рр. був заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії в ЛНУ імені Тараса Шевченка. Також був членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури в Донецькому національному університеті та Кіровоградському державному університеті імені Володимира Винниченка. У 2013 – 2015 рр. був головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури та 10.01.01 – українська література в ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. Був головою Луганської обласної організації “Україна – світ”. Керував Луганським осередком НТШ. У 2000 – 2017 рр. очолював Східний філіал Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Нагороди

“Відмінник освіти України” (1998), Знак “За наукові досягнення” (2005), “Заслужений діяч науки і техніки України” (2007), Почесний професор ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (2014). Остання нагорода – Почесна грамота Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2016).

Захищені докторські, кандидатські дисертації

докторські дисертації

 1. Фоменко В.Г. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика / Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. 10.01.01 – українська література. К., 2008, 10 листопада.
 2. Дмитренко В.І. Творчість митців об’єднання “Ланка”-МАРС у літературному процесі першої третини ХХ століття: аспекти перцепції та рецепції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2010, 28 січня.
 3. Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2011, 20 січня.
 4. Ковпік С.І. Мікро- та макропоетика української драматургії першої половини ХІХ століття / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01. – українська література ; 10.01.06 – теорія літератури. 2011, 29 вересня.
 5. Козлов Р.А. Хронотопіка драми І.Франка: теорія та інтерпретація/ Львівський національний університет імені І.Франка. 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література. Львів – 2013, 24 січня.
 6. Вірченко Т.І. Дискурс, еволюція, типологія художнього конфлікту української драматургії 1990 – 2010 років / Львівський національний університет імені І.Франка. 10.01.01 – українська література. Львів, 2013, 25 січня.
 7. Назарець В. М. Адресована лірика як метажанр: типологія та поетика. – 10.01.06 – теорія літератури / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2015, 2015, 30 квітня.
 8. Черкашина Т. Ю. Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція. 10.01.01 – українська література / Київський університет імені Бориса Грінченка. К., 2015, 18 червня.

кандидатські дисертації

 1. Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище / Київський університет ім. Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1994, 28 червня.
 2. Тхорук Р.Л. Особливості премодерністського віршу початку ХХ століття: рання лірика Олександра Олеся / Київський університет ім. Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1997, 28 лютого.
 3. Василенко І.М. Специфіка літературного портрета як жанру сучасної української мемуарної прози / Дніпропетровський державний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Дніпропетровськ, 1997, 27 червня.
 4. Данильченко І.Є. Трансформація життєвої правди в художню у творах української художньої біографії / Дніпропетровський державний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Дніпропетровськ, 1997, 28 червня.
 5. Вокальчук Є.Л. Системний підхід до організації уроків позакласного читання у старших класах загальноосвітньої школи / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). К., 1998, 11 березня.
 6. Дацюк О.О. Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії / Київський університет імені Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1998, 4 травня.
 7. Захарчук І.В. Культурологічно-естетичні функції малої прози Григора Тютюнника (Семантика та динаміка проекцій) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 1999, 25 січня.
 8. Буркалець Н.В. Поетика малої прози Богдана Лепкого / Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. 10.01.06 – теорія літератури. К., 1999, 27 квітня.
 9. Нестерук С.М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2001, 5 квітня.
 10. Бровко О.О. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2001, 5 квітня.
 11. Нежива Л.Л. Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірної / Запорізький державний університет. 10.01.01 – українська література. Запоріжжя, 2001. – 2 липня.
 12. Воронцова О.Л. Особливості творчості Марії Галич у контексті літературної організації «Ланка» – МАРС / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2004, 12 березня.
 13. Акіншина І.М. Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80-90-х років ХХ століття / Дніпропетровський національний університет. 10.01.01 – українська література. Дніпропетровськ, 2005, 8 квітня.
 14. Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.01 – українська література. К., 2006, 16 червня.
 15. Савенко І.Л. Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2006, 11 жовтня.
 16. Скнаріна О.Ю. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній прозі (на матеріалі української літературі кінця ХХ ст.) / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2007, 17 березня.
 17. Черкашина Т.Ю. Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2007, 17 березня.
 18. Довженко О.В. Проблема національного характеру у творах Олеся Гончара про війну / Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2007, 19 грудня.
 19. Філоненко Н.М. Група "Бу-Ба-Бу" як явище українського літературного процесу кінця ХХ століття / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 23 січня.
 20. Лапушкіна Н.П. Проза Сави Божка в літературному процесі 20 – 30-х рр. ХХ століття: історична концепція, жанрові особливості / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 23 квітня.
 21. Сопельник Н.В. Теоретико-методологічні проблеми літературознавства у мемуаристиці і публіцистиці Г. Костюка / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2008, 11 листопада.
 22. Манич Н.Є. Творчість Микити Чернявського: проблематика стильові модифікації, інтертекстуальність / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 10.01.01 – українська література. Харків, 2009, 14 січня.
 23. Родигіна В. Ю. Мемуаристика Докії Гуменної: інтерпретація української ідентичності в літературі та культурі / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 10.01.01 – українська література. Черкаси, 2010, 16 грудня.
 24. Сіверська С. П. Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ – початку ХХІ століття / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2011, 11 березня.
 25. Медоренко О. М. Автокоментар як метажанр мемуарної літератури / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 10.01.06 – теорія літератури. Тернопіль, 2011, 19 травня.
 26. Якименко Л. М. Надія Суровцова: доля, художньо-документальна творчість, критична рецепція / Кіровоградський національний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2012, 27 квітня
 27. Максименко О. В. Жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХІ століття / Кіровоградський національний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 10.01.01 – українська література. Кіровоград, 2012, 27 квітня.
 28. Паль О. М. Українська байка ХІХ – ХХ століття: природа, еволюція, поетика / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.01 – українська література. К., 2012, 16 травня.
 29. Вечоркін І. О. Стильова палітра прози М. Малахути: способи і засоби творення художнього світу / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.01 – українська література. К., 2012, 13 червня.
 30. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика / Донецький національний університет. 10.01.06 – теорія літератури. Донецьк, 2012, 16 жовтня.
 31. Скляр Наталя Володимирівна. Німецькомовна автобіографічна проза ХХ – ХХІ століть: жанрова традиція та художня своєрідність / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури. Миколаїв, 2013, 26 березня.
 32. Грихоніна Н. В. Роман-сповідь: поетика жанру та його трансформації у російській літературі / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури. Миколаїв, 2013, 26 березня.
 33. Черткова О. В. Творчість Тараса Федюка: жанрово-тематичні та стильові особливості / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 10.01.01 – українська література. Луганськ, 2013, 21 червня.
 34. Клеймьонова І. О. Жанр літературного портрета: природа, поетика / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 10.01.06 – теорія літератури. Луганськ, 2013, 23 жовтня.
 35. Шевердіна А. П. Жанрові модифікації художньої біографії (на матеріалі української прози кінця ХХ – початку ХХІ століття / ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. 10.01.06 – теорія літератури. Луганськ, 2014, 5 грудня.
 36. Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому літературному процесі / Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 10.01.06 – теорія літератури. Миколаїв, 2016, 17 травня.
 37. Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікації в ХХ столітті / Київський університет імені Бориса Грінченка. 10.01.06 – теорія літератури. К., 2016, 21 вересня.

Основні наукові публікації

монографії

 1. Галич А.А. Эволюция мемуарной прозы в украинской советской литературе : монография. М.: ИНИОН АН СССР. 1991, 7.05, № 44519. 213 с.
 2. Галич О.А. Українська письменницька мемуаристика: природа, еволюція, поетика : монографія. К.: КДПІ, 1991. 217 с.
 3. Галич О.А., Дацюк О.О., Мороз Л.П. Художня біографія: проблеми теорії та історії: монографія. Рівне: РДПІ, 1999. – 99 с.
 4. Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи : монографія. Луганськ: Знання, 2001. 246 с.
 5. Галич О.А. Творчість Миколи Малахути: текст і контекст : монографія. Луганськ: Книжковий світ, 2006. 256 с.
 6. Галич О.А. Світитиму я Україні… Ярослав Кремінський: життя і творчість : монографія. Луганськ: ТОВ “Віртуальна реальність”, 2007. 146 с.
 7. Галич О.А. У вимірах NON FICTION: Щоденники українських письменників ХХ століття : монографія. Луганськ: Знання, 2008. 200 с.
 8. Галич О.А. Самородок з Алчевська. Олександр Долженко: Життєвий і творчий шлях : монографія. Луганськ: Світлиця, 2008. 98 с.
 9. Галич О.А. Fiction i non fiction у літературі: проблеми теорії та історії Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 368 с.
 10. Галич О.А. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 264 с.
 11. Галич А.О., Галич В.М., Галич О.А. Щоденники Олеся Гончара в парадигмі соціальних комунікацій і літературознавства: монографія. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2013. 88 с.
 12. Галич О.А. Глобалізація і квазідокументальна література: монографія. Рівне: ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”; видавець О. Зень, 2015. 200 с.
 13. Галич О.А. Література non fiction: теоретичний вимір; монографія. Упорядник Т.Ю. Черкашина; наук. ред. О.А. Галич. К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2018. 272 с.

підручники, посібники, хрестоматії

 1. Галич О. А., Назарець В. М., Васильєв Є. М. Загальне літературознавство : підручник. Рівне: Будинок науки і техніки, 1997. 546 с.
 2. Галич А. А., Шпетная С. А. Литература ХХ века : хрестоматия. Основные теоретические понятия. 11 класс. Луганск: Знання, 1999. 254 с.
 3. Галич О.А., Т. С. Пінчук Українська література. 11 клас : хрестоматія. Луганськ: Знання, 1999. 60 с.
 4. Галич О.А. Історія вітчизняного та світового літературознавства. Частина І. Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 1999. 90 с.
 5. Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі. Луганськ: Знання, 1999. 146 с.
 6. Галич О.А. Історія вітчизняного та світового літературознавства. Частина ІІ. Луганськ: ЛДПУ імені Тараса Шевченка, 2000. 135 с.
 7. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г. Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя : навчально-методичний посібник. Луганськ: Альма матер, 2003. 228 с.
 8. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г., Шпетна С. А. Історія зарубіжної літератури: Античність. Середньовіччя. Відродження : навчально-методичний посібник. Луганськ: Янтар, 2004. 320 с.
 9. Галич О.А., Бойцун І. Є., Кизилова В. В., Кравченко О. Л. та ін. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник / За наук. ред. О.А. Галича. К.: Шлях, 2005. 392 с.
 10. Галич О.А. Історія літературознавства. Частина І: Зарубіжне літературознавство : підручник для філологічних спеціальностей. К.: Шлях, 2006. 208 с.
 11. Галич О.А. Історія літературознавства: Частина ІІ: Українське літературознавство : підручник для філологічних спеціальностей. Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2006. 160 с.
 12. Галич О.А., Бойцун І. Є., Кизилова В. В. та ін. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття : підручник / За ред. О.А. Галича. К: Центр навчальної літератури, 2006. 392 с.
 13. Галич О.А., Дмитренко В. І., Фоменко В. Г., Шпетна С. А.. Історія зарубіжної літератури: Античність, Середньовіччя, Відродження: навчально-методичний посібник. Луганськ: Янтарь, 2006. 328 с.
 14. Галич О.А., Бровко О.О., Шестопалова Т. П., Веретейченко І. А., Нежива Л. Л. Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник для студентів факультету української філології денної та заочної форм навчання. Луганськ: Альма-матер, 2008. 480 с.
 15. Галич О.А., Назарець В. М., Васильєв Є. М.. Теорія літератури : підручник / За наук. ред. О. А. Галича. Вид. четверте, стереотипне. К.: Либідь, 2008. 488 с.
 16. Галич О.А. Історія літературознавства : підручник для філологічних спеціальностей. Луганськ: Книжковий світ, 2009. 264 с.
 17. Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студ. вищ. навч. закл. Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. 288 с.
 18. Бровко О.О., Галич О.А., Лапко О.А., Філоненко Н. М. Зарубіжна література та методика її викладання: державна атестація : навч.-метод. посіб. Для самостійної роботи й підготов. до державної атестації студ. спец. “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”. Луганськ: ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 2014. 248 с.
 19. Галич О.А. Історія літературознавства : підручник. К.: Либідь, 2013. 392 с.
 20. Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 324 с.

Вибрані статті

 1. Галич О. А. Жанрова своєрідність роману І. Муратова “Сповідь на вершині” // Радянське літературознавство. 1978. № 11. С. 73 – 80.
 2. Галич А. А. О двух жанровых типах документально-биографической прозы // Жанр и композиция литературного произведения : межвузовский сб. Вып.V. Калининград, 1980. С. 117 – 124.
 3. Галич О. А. Коли герой – особа реальна // Радянське літературознавство. 1988. № 11. С. 12 – 17.
 4. Галич А. А. Боль памяти. Украинская мемуаристика последних лет // Литературное обозрение. 1992. № 5 – 6.
 5. Галич О. А. Художній час у мемуарній літературі // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, розвідки. Зб. наук. праць викладачів, аспірантів, студентів. Вип. 2. Рівне, 1994. С. 21 – 25.
 6. Галич О. А. На маргінесах життя (огляд мемуаристики) Галич // Слово і час. 1999. № 10. С. 62 – 67.
 7. Галич О. А. Документальність – провідна жанрова риса літератури ХХІ століття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики текстів). Зб. наук. праць. Вип. 3. Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. С. 9 – 15.
 8. Галич О. А. Духовний світ Миколи Ночовного // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць / Ред. кол.: А.В. Козлов (відпов. ред.) та ін. К.: Твім інтер, 2003. С. 5 – 17.
 9. Галич О. А. Особливості non fiction Олеся Гончара // Слово і час. – 2005. № 7. С. 14 – 23.
 10. Галич О. А. Публіцистичний заголовок як складова паратексту // Культура народов Причерноморья. Научный журнал (Симферополь). 2007. № 101. С. 85 – 86.
 11. Галич А. А. Изучение мемуаров в школе // Res paedagogika. Научно-образовательный журнал. Волгоград. 2008. № 2. С. 108 – 116.
 12. Галич О. А. Щоденники в новітньому літературознавстві: стан вивчення проблеми // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Філологія”. 2008. Вип. 54. С. 168 – 171.
 13. Галич А. А. Л.Н. Большаков и Луганск // Четвертые Большаковские чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах / Науч. ред. С.В. Любичанковский. Оренбург: Печатный двор “Димур”, 2009. С. 21 – 26.
 14. Галич О. А. Німецька міфологічна школа та українське літературознавство // Україна і Німеччина: етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць / редкол.: М.Б. Євтух, А.В. Козлов та ін. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009.
 15. Галич А. А. Метажанр в системе учения о родах и жанрах // Журналістыка – 2009: стан, проблемы і перспектывы : матэрыалы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналыстыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовык. Вып. 11. Мінск : БДУ, 2009. С. 485 – 487.
 16. Галич О. А. “Я, Богдан” П.Загребельного як новий жанровий тип біографічного роману // Таїни художнього тексту: Зб. наук. праць. / Ред. кол.: Н.І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. Дніпропетровськ: Пороги, 2010. Вип. 10. С. 24 – 30.
 17. Галич О. А. Жанрові особливості щоденників Олеся Гончара // Літературознавчі студії. Вип. 22. К.: Логос, 2008. С. 31 – 42.
 18. Галич О.А. Роман Шаші Тхарура як стилізація документального твору // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (філологічні науки). Ч.2. 2010. № 11 (198). С. 146 – 151.
 19. Галич О.А. Олесь Гончар і білоруська література (на матеріалі щоденників) // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: Мат. міжнарод. навук. чыт. Гомель: УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны”, 2010. С. 98 – 104.
 20. Галич О.А. Критерії розрізнення історичної та документально-біографічної прози // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2010. № 2. С. 44 – 49.
 21. Галич О.А. Гончар і море: щоденникова рецепція / О.А. Галич // Сучасний стан викладання української мови, літератури, історії та географії в Україні та діаспорі: Збірка матеріалів Освітянської конференції в рамках IV Форуму української діаспори у Греції, 3 – 13 вересня 2010. Афіни – Еретрія: Товариство “Українсько-грецька думка”, 2010. С. 64 – 71.
 22. Halyc Oleksandr. European modernism and the work of Yulian Shpol // Specifics and typology of ’Small’ literatures in eastern and western Europe by comparison. Oldenburg, 2011. P. 45 – 46.
 23. Галич А.А. Особенности биографической прозы Леонида Большакова конца ХХ столетия // Пятые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: История и современность: нач.-образоват. и культ.-просвет. альманах. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2011. С. 15 – 22.
 24. Галич О.А. Гончар і ліс: щоденникова рецепція // Wspołcyesne paradzgmatz w literaturoynawstwe, jezykoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwe w kontekście interdysczplinarnym. Ksiega jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Mzkoły Zymomrya z okazji 45-lecia pracz naukowey s 65 rocznicz urodzin / Red.: Naukowa A. Krynski, S. Łupinski, M. Urbaniec. Czestochowa Educator, 2011. S. 243 – 249.
 25. Галич О.А. Гончар і ліс: щоденникова рецепція / О.А. Галич // Wspolcyesne paradzgmaty w literaturoznawsywie, Jezykoznawstwie, translatoryce, pedagogice і kulturoznawstwie w kontekscie interdyscyplinarnum. Czestochowa. 2011. S. 243 – 249.
 26. Галич О.А. „Записки українського самашедшого” Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час. 2012. № 7. С. 105 – 111.
 27. Галич О.А. Авторська траєкторія Юліана Шпола: поступовий перехід від поля влади до поля літератури // Погляды на спецыфічнасть ,, малых” літератур: беларуская і украінская літературы / уклад. Гун-Брыт, Павел Навуменка. Мінск: Паркус плюс, 2012. С. 212 – 224.
 28. Halytsch O.A. Vom Machtfeld zum literarischen Feld. Julian Spols // Laufbahn Kleinheit als Spezifik: Beitrage zu ainer feldtheoretischen Literatur im Kontext „Kleirer“ slavischer literatyren. Oldenburg, BIS–Verlag der Carl von Ossizky Universitat Oldenburg, 2012. S. 203 –219.
 29. Галич А.А. Жанрово-тематические особенности книги Т. Большаковой и С. Любичанковского „Леонид Большаков: автопортрет на фоне эпохи // Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах / Науч. ред. С. В. Любичанковский. Оренбург: ООО „ Агентство „Пресса”, 2013. С. 19 – 26.
 30. Галич О.А., І. Дзюба – працівник газети Київського авіазаводу „Прапор змагання”: мемуарна рецепція // Журналистика ХХI века: опыт прошлого и вызовы будущого. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Тирасполь, 2013. С. 352 – 355.
 31. Галич О.А. “Капелюх Сікорського” В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? // Слово і час. 2016. № 7. С. 12 – 21.
 32. Галич О.А. Тілесність у романі В.Даниленка “Капелюх Сікорського” // Ciało w literaturze i kulturze, tom III serii "Problemy współczesnej humanistyki", red. naukowa tomu Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariya Bracka, Gdańsk–Kijów, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 2015. S. 23 – 36.
 33. Галич О.А. “Алтин-толобас“ Б. Акуніна як роман-симулякр // Вісник Запорізького національного університету: Філол. науки. 2016. № 2. С. 39 – 44.
 34. Галич О.А. Автобіографії Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуари суб’єктного типу // Проблеми сучасного літературознавства. Зб. наук. праць. 2017. Вип.24. Одеса: Астропринт, 2017. С. 131 – 140.
 35. Галич О.А. Екстраполяція постаті Фандоріна в європейську історію: “Сокіл і Ластівка” Б. Акуніна // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Збірн. наук. праць. Вип. 10. Відпов. ред. С. І. Ковпік. Кривий Ріг, 2017. С. 89 – 96.
 36. Орнітологічний простір “Щоденників” Олеся Гончара // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. наук. статей. Полтава: ПНПУ, 2018.С 13 – 22.
 37. “Голоси цикад – загадкові голоси вічності” в щоденниках Олеся Гончара // Філологічний дискурс. Зб. наук. праць. Хмельницький: ФОП Сікорська С. В. 2018, № 7. С.40 – 46.
 38. Початок великої містифікації: “Азазель” Б. Акуніна // Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. наук .праць. Вип. 11. Кривий Ріг: ФОП Мариниченко С.В., 2018. С. 27 – 37.
 39. “Позакласне читання” Б. Акуніна: спроба видати квазібіографію Фандоріна за життєпис реальної особи // Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11–12 жовтня 2018 р.) / редкол. : Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. С. 41 – 43.
 40. Густативи в щоденниках Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту. Зб. наук. праць. Вип. 22. ред. кол. : Заверталюк Н. І. (наук. ред.) та ін. Дніпро: Ліра, 2018. С. 27 – 34.
 41. Завершення квазібіографії Фандоріна: Б. Акунін “Не прощаюся” // Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. наук .праць: [редкол. : С. І. Ковпак (відп. ред.), В. І. Дмитренко, О. В. Когут та ін.]. Вип. 12. Кривий Ріг, 2018. С. 16 – 26.
 42. Ремейк у творчості Б.Акуніні // Національна ідентичність в мові і культурі. Зб. наук. праць / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г.Шостак. К.: Талком, 2019. С. 23 – 27.
 43. Флора і фауна Заходу і Сходу в щоденнику Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. 2018. № 79. С. 97 – 102.
 44. Роман А. Голдена “Мемуари гейші” як стилізація під nоn fiction // Література світу: поетика, ментальність і духовність: Зб. наук .праць: [Гол. ред. : С. І. Ковпік]. Вип. 13. Кривий Ріг, 2019. С. 14 – 23
 45. Жанрова специфіка щоденника Галини Пагутяк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту. Зб. наук. праць. Вип. 23. ред. кол. : Заверталюк Н. І. (наук. ред.) та ін. Дніпро: Ліра, 2018. С. 4 – 13.

Публікації про О.А. Галича

 1. Пащук Іван. Любов його – література // Вільне слово. 1998, 25 березня.
 2. Климов Анатолій. Історія Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка в особах його професорів. Луганськ : Альма-матер, 2001. С. 32 – 35.
 3. Зеленько А. С. Галич Олександр Андрійович // Енциклопедія сучасної України. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. С. 336.
 4. Лапко Олена. Олександру Андрійовичу Галичу – 60 // Лугань. 2008. № 1. С. 68 – 69.
 5. Терещенко В.Т. Золото у кожного в душі. Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. С. 127 – 132.