Галич Валентина Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Галич Валентина Миколаївна

Біографія

Галич Валентина Миколаївна народилася 8 листопада 1953 року в с.Олександрівка Мар’їнського району Донецької області в сім’ї службовців. З 1960 по 1970 рік навчалася в Олександрівській середній школі. Свої перші замітки та кореспонденції про події в рідному селищі та школі публікувала в Мар’їнській районній газеті «Під прапором Леніна».

З 1970 до 1975 рік навчалася в Донецькому державному університеті на філологічному факультеті, де поряд з основним навчанням відвідувала вечірній факультет громадських професій за спеціальністю «Журналістика». Захистивши дипломну роботу «Проблеми перекладу дієприкметників з російської мови на українську» на «відмінно», одержала кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури й пропозицію залишитися на кафедрі української мови. Проте через сімейні обставини пішла працювати до середньої школи №4 м. Докучаєвська Волноваського району Донецької області. Учительську діяльність (1975 – 1978 рр.) поєднувала з громадською, спрямованою на пропаганду духовних цінностей культури українського народу, отримала перше місце в обласному конкурсі лекцій товариства «Знання», вела гурток «Юний кореспондент», випускники якого активно публікувалися в дитячій пресі.

У 1978 – 1980 рр. працювала методистом у правлінні Рівненської обласної організації Товариства охорони пам’яток історії та культури.

Понад 19 років була викладачем у Рівненському державному педагогічному інституті ім. Д. З. Мануїльського на кафедрі української мови, де пройшла школу професійного та наукового зростання від асистента до доцента. В. М. Галич листувалася з видатним українським письменником, громадським і політичним діячем Олесем Гончаром, який підтримував її наукові інтереси, відзначав літературні здібності, заохочував до творчості. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика» із спеціальності «українська мова». Організовувала студентів до вивчення мови преси. На початку 90-х рр. зробила перші спроби діяльності у сфері тележурналістики: разом з чоловіком Олександром Галичем на рівненському телебаченні вела його авторську програму «Мнемозіна», брала участь у передачі «Зблизька», яку вів Заслужений журналіст України Микола Кривий.

З 1999 року працювала на посадах доцента та завідувача кафедри філологічних дисциплін Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. З 2001 по 2004 рік навчалася в докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії та історії масової комунікації, брала участь у програмі Українського радіо „Дзвони «Просвіти»”, розшукала та систематизувала понад 1000 публіцистичних текстів Олеся Гончара.

Захистивши в 2005 році докторську дисертацію «Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика» (науковий консультант В. В. Різун), здобула науковий ступінь доктора філологічних наук за спеціальністю «Журналістика». Багато зусиль доклала в реалізацію ідей розвитку непедагогічних спеціальностей в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», ствердження його як класичного. З відкриттям у цьому навчальному закладі в березні 2005 року кафедри журналістики і видавничої справи працює на посаді професора й завідувача цієї кафедри. У 2006 році одержала вчене звання професора. Під її керівництвом ліцензовані спеціальності: «Видавнича справа і редагування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; «Журналістика», «Видавнича справа і редагування», «Реклама і зв’язки з громадськістю» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «спеціаліст» та «Журналістика», «Медіакомунікації», «Реклама» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; а також ліцензовані аспірантура зі спеціальностей «Теорія та історія журналістики», «Теорія та історія видавничої справи та редагування» та докторантура зі спеціальності «Теорія та історія журналістики» З її ініціативи в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» щороку проводився медіафестиваль «Ми − твій світанок, Україно!», організовувалися виставки творчих робіт з фотожурналістики «Життя в об’єктиві», створений риторичний клуб «Медіатор».

В. М. Галич – організатор та головний редактор навчальних видань – газети «Контакт», що посіла друге й перше місця у Всеукраїнському конкурсі студентської та молодіжної преси «Акцент»(м. Запоріжжя, 2012, 2013 р.р.) та літературно-публіцистичного альманаху «Соняшник» (2006-2013 рр.), Лауреата Міжнародної україно-німецької премії ім. Олеся Гончара (2013 р.). Два її учні теж стали Лауреатами Міжнародної україно-німецької премії ім. Олеся Гончара в номінації «Наукове дослідження».

Доробок практичної журналістики в цей період – публікації статей в періодичних виданнях «Літературна газета» та «Луганський край», інтерв’ю для Луганського обласного телебачення. Її публіцистична стаття «Мова. Місток між двома Українами – вчорашньою і пройдешньою» («Молодогвардієць», 2002, 23 січ.) визнана Товариством «Просвіта» кращою публікацією 2002 року.

З 2011 року – член Національної Спілки журналістів України.

У 2016 – 2017 рр. – професор кафедри журналістики Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2017 р. – професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування.

Наукові ступені і звання

 • кандидат філологічних наук – 1993 р.
 • доцент кафедри української мови – 1995 р.
 • доктор філологічних наук за спеціальністю «Журналістика» – 2005 р.
 • професор кафедри журналістики і видавничої справи – 2006 р.

Відзнаки та нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти України (1999)
 • Відмінник освіти України (2000)
 • Лауреат літературної премії імені Олеся Гончара (2009)
 • Знак «За наукові досягнення» (2010)
 • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2013)
 • «Золота медаль української журналістики» (2013)

Коло наукових інтересів

До кола наукових інтересів В. М. Галич уходять дослідження в галузі теорії журналістики, зокрема письменницької публіцистики, теорії соціальних комунікацій, теорії видавничої справи і редагування, (авторського редагування) та ономастики. Має стаж – 38 років роботи у вищому навчальному закладі. Керівник науково-дослідних робіт учнів (МАН), студентів та магістрантів. Її успіхи в цьому напрямі діяльності відзначені Почесною грамотою Міністерства освіти України. З 2005 р.– керує аспірантами. Під керівництвом В. М. Галич захищено 10 кандидатських дисертацій (1 – з філології зі спеціальності «Українська мова», 9 – із соціальних комунікацій за спеціальністю «Теорія та історія журналістики» і «Теорія та історія видавничої справи і редагування»), проведено чотири Всеукраїнські та Міжнародні конференції: «Регіональні ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку» (2008, 2010, 2012) і «Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії» (2013). За ініціативи та наукового редагування В. М. Галич підготовлені збірник «Медіапростір Луганщини в науковому вимірі» (2009), довідник „Журналістика (періодика) і видавничої справи Луганщини: минуле і сучасне (2012), збірник наукових праць «Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс» (2015), 6 монографій її учнів та ін. Була членом 3-х Спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій за науковими напрямами «Соціальні комунікації» у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) та «Філологія» ( «українська література і теорія літератури» та «українська мова» ) у ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Член науково-методичної комісії із журналістики Міністерства освіти і науки України (2007−2015 рр). Член редакційних колегій видань: «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філологічні науки», «Бахмутський шлях» (м. Луганськ) та фахових наукових журналів: «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»; «Соціальні комунікації: теорія і практика», «Наукові записки Інституту журналістики» (м. Київ), «Медіакомунікації» (м. Тернопіль), «Теле- та радіожурналістика» (м. Львів), «Держава і регіони. Серія «Соціальні комунікації» (м. Запоріжжя), «Наукові записки Інституту журналістики» та ін. Член НТШ.

Керівник держбюджетної наукової теми «Дослідження в галузі соціальної комунікації: історія, теорія, регіональний дискурс» (державний реєстраційний номер – 01080008990), у межах якої протягом 2013 − 2015 рр. розробляються теми «Історія журналістики та видавничої справи Луганщини» (державний реєстраційний номер – 0112U007622) та «Авторське редагування в соціальному часі і простор» (державний реєстраційний номер - 0112U007621), опубліковано 9 монографій, 2 наукові збірники та 120 статей у фахових виданнях.

Автор 230 теоретичних і методичних праць (у тому числі 9 монографії, 6 науково-методичних посібників, співавтор 3-х колективних монографій, більше 150 статей з проблем теорії та історії журналістики, видавничої справи та соціальних комунікацій). Упорядник та автор коментарів 9 тому «Публіцистика» у 2-х книгах 12-томного зібрання творів Олеся Гончара.

Друкувалася в таких журналах: «Київ», «Вітчизна», «Січеслав», «Мовознавство», «Культура мови» «Українська мова та література в школі», «Освіта Донбасу», «Українське журналістикознавство», «Світ соціальних комунікацій», «Вісник Луганського національного університету. Серія „Філологічні науки”», «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»”, «Наукові записки Інституту журналістики», «Українське журналістикознавство» «Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского», «Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія: «Філологія. Журналістика»” та ін.

Дисертації захищені під керівництвом В.М. Галич

 1. Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма (2008 р.).
 2. Ульянова К. М. Преса Луганщини 1917 – 1938 рр.: становлення та основні тенденції розвитку (2009 р.).
 3. Біловол Ю. Є. Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: еволюція, поетика, прагматика (2010 р.).
 4. Куцевська О. С. Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація (2009 р.).
 5. Корчагіна О. В. Преса Ворошиловградської області 1938 – 1956 рр.: історико-типологічні та структурно-функціональні аспекти (2010 р.).
 6. Антонова О. В. Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинського як інтеграція жанрово-тематичних домінант (2011 р.).
 7. Носко А. М. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.: епістолярна парадигма (2013 р.).
 8. Дроздова А. В. Авторське редагування художнього твору в параметрах соціального простору і соціального часу: творча лабораторія Олеся Гончара (2013 р.).
 9. Хаджі Мухаммад Хідер Мавлуд. Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії (2013 р.).
 10. Соломін Є.О. Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма (2014).

Опоновані дисертації

докторські

 1. Шестакова Елеонора Георгіївна. Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації (2006);
 2. Василенко Микита Кімович. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі (2007).

кандидатські

 1. Кравченко Галина Валеріївна. Динаміка українського іменника м. Донецька з 1890 по 1990 роки (2000).
 2. Мороз Оксана Анатоліївна. Фразеологічні одиниці з компонентом «власне ім’я» в сучасній українській мові: структурно-семантичний аспект (2002).
 3. Дмитрів Лідія Йосифівна. Фаховий часопис для видавців:основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) (2009).
 4. Дяченко Марія Дмитрівна. Преса Запорізького регіону друг. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.: типологія, характеристика, жанрові домінанти (2010).
 5. Драчова Олександра Павлівна. Семіотика кіно в сучасній українській екранній публіцистиці (2013).

Монографії

 1. Галич В. М. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика : монографія. Луганськ : Знання, 2002. 212 с.
 2. Галич В. М. Олесь Гончар − журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої майстерності : монографія. К. : Наук. думка. 2004. 816 с.
 3. Галич В. М. Щоденник Олеся Гончара як джерело вивчення соціальних комунікацій // Соціальні комунікації: результати досліджень – 2012 : колективна монографія: у 2-х т. / [за наук. ред. О. М. Холода]. Т. 2 : Галузеві дослідження соціальних комунікацій. К.: КиМУ, 2013. С. 128 – 149.
 4. Галич В. М., Галич А. О., Галич О. А. Щоденники Олеся Гончара в парадигмі соціальних комунікацій і літературознавства : монографія. Луганськ : СПД Рєзніков В. 2013. С. 10 – 42.
 5. Галич В. М. Щоб слово жило…: монографія. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 444 с.
 6. Галич В. М., Куцевська О. С. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору : монографія. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 272 с.
 7. Галич В. М. Семіотика інтертекстуальності публіцистичного тексту: соціально-комунікативна рецепція : монографія. Рівне : ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2015. 120 с.
 8. Галич В. М. Жанрова система публіцистики Олеся Гончара в координатах доби : монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехнікаˮ, 2017. 276 с.
 9. Гончар Олесь. Твори у 12 т. Т. 9 : Публіцистика у двох книгах. Кн. 2 / упорядкування, післямова (С. 450 – 471) Галич В. М., коментарі (С. 471 − 526) Галич В. М., Галич О. А. К.: НПП Вид-во «Наукова думка»; НАН України. 2015. 528 с.

Навчальні посібники

 1. Галич В. М. Методичні рекомендації до вивчення практикуму з української мови : методичний посібник. Рівне : РДПІ, 1983. 20 с.
 2. Галич В. М. Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика : матеріали до спецсемінару. Рівне : РДПІ, 1994. 24 с.
 3. Галич В. М. Антропонімійний світ Олеся Гончара. Книга для вчителя : методичний посібник. – Рівне : РДПІ, 1994. 44 с.
 4. Галич В. М., Глуховцева К. Д., Ніколаєнко І. О. 300 диктантів абітурієнту : методичний посібник. Луганськ : ЛДПУ. 2000. 306 с.
 5. Галич В. М. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) : навчальний посібник. К. : Шлях. 2006. 200 с.
 6. Галич В. М., Кизилова В. В. Основи культури мови : методичний посібник. Луганськ : Знання 2001. 83 с.

Вибрані статті

 1. Галич В. Н. Колонка на страницах украинской периодики: традиции иноваторство // Журналистика и медиаобразование – 2010 : сб. тр. IV Междунар. научн.-практ. конф. (Белгород, 22 – 24 сент. 2010 г.) / под ред. проф. А. П. Короченского, проф. М. Ю. Казак. Белгород : Изд-во «БелГУ», 2010. С. 389 – 395.
 2. Галич В. М. Логотипи районних газет Луганщини як предмет зображальної журналістики // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 18 – 19 березня 2010 р., м. Луганськ : у трьох томах. Том І. С. 58 – 61.
 3. Галич В. М., Максакова О. М. Театральна критика на сторінках Луганських періодичних видань // Регіональні ЗМІ України: історія, стан, перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 18 –19 березня 2010 р., м. Луганськ : у трьох томах. Том І. С. 61 – 71.
 4. Галич В. М. Есе-мініатюри Володимира Селіванова як зразок публіцистики початку ХХІстоліття // Світ соціальних комунікацій : наук. журн. / гол. ред. О. М. Холод. К. : КиМУ, ДонНУ. 2011. Т.1. С. 112 – 115.
 5. Галич В. М. Відгуки Олеся Гончара про газетну періодику як поштовх до написання публіцистичних творів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2012. Вип. 4. С. 165 – 172.
 6. Галич В. М. Відгуки про ЗМІ вщоденниках Олеся Гончара як предмет теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2012. №3. С. 4 – 9.
 7. Галич В. М. Дидактичний і виховний потенціал рецепцій ЗМІ в щоденникахОлеся Гончара // Education and pedagogical sciences: освіта та педагогічні науки. 2012. № 1. С. 28 – 34.
 8. Галич В. М. Журналістика та видавнича справа Луганщини в дослідженнях науковців ЛНУ ім. Тараса Шевченка // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. Т. І. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. С. 16 – 23.
 9. Галич В. М., Сухорукова Є. Є. Луганське регіональне інформагенство «Схіd.info»: історія сучасність, перспективи // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. – Т. ІІ.– Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2012. – С. 34 – 40.
 10. Галич В. М. Представники «великих» і «малих» літератур у мемуарній і публіцистичній творчості Олеся Гончара // Погляды на спецыфічнасць «малых» літератур: беларуская і украінская літературы / уклад Гун-Брыт Колер, Павел Навуменка. Мінськ : Пуркус плюс, 2012. С. 333 – 349.
 11. Галич В. М. Радіопубліцистика Олеся Гончара // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. Львів : Львівський національний ун-т імені Івана Франка.2012. Вип. 11. С. 189 – 197.
 12. Галич В. М. Відгуки Олеся Гончара про газетну періодику як поштовх до написання публіцистичних творів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2012. Випуск 4 (1027). С. 165 – 171.
 13. Галич В. М. Українські ЗМІ в щоденниках Олеся Гончара крізь призму теорії поля П’єра Бурдьє // Журналистика ХХI века : опыт прошлого и вызовы будущего : сб. науч. трудов Международной научно-практической конференции (26 – 27 сентября 2013 года). – Тирасполь : Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко, 2013. С. 18 – 28.
 14. Галич В. М. Франкознавчі студії Гончара-публіциста // Медіапростір : зб. статей : матеріали Міжнародної наукової конференції «публіцистична комунікація: теорія, історія сьогодення», 24 –26 жовтня, 2013 року. Тернопіль: Тернограф, 2013.Ч.1. С. 3 – 10.
 15. Галич В. М. Відгуки Олеся Гончара про газетну періодику як поштовх до написання публіцистичних творів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. 2012. Випуск 4 (1027). С. 165 – 171.
 16. Галич В. М. Концепт “небо” в мемуаристиці Олеся Гончара: соціально-комунікативна рецепція // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. К. 2013. Т 52. С. 186−191.
 17. Галич В. М. Антропоніми у творчій лабораторії Гончара-саморедактора // Таїна художнього тексту : зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. Дніпропетровськ: Пороги. 2013. Вип.16. С. 210 – 221.
 18. Галич В. М. Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. К. 2014. Т 54. С. 47−55.
 19. Галич В. М. Публіцистика Віталія Бендера: жанрово-стильові домінанти // Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник / Редкол.: В. М. Галич (гол. ред.), К. М Ульянова (заст. гол. ред), Ю. Є. Соловйова та ін. Передм. К. М. Ульянової. Рівне: О. Зень. 2015. С. 23-46.
 20. Галич В. Н. Эстетическая рефлексия романа-интервью «Тайна» Юрия Андруховича: зона жанровой интеграции сжурналистикой // Научные ведомости Белгородского государственного университета: Гуманитарные науки. Филология. Журналистика. Педагогика. Психология. 2016. №14(235). Вып. 30. С.67-71.
 21. Галич В. Н. Публицистика писателя-эмигранта Виталия Бендера: нравственные уроки истории. Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Ду бовік (адк. рэд.) [і інш.]. Вып. 18. Мінск : БДУ, 2016. С. 381−385.
 22. Галич В. М. Літературна критика Віталія Бендера в просторі національно-світоглядної публіцистики // Українське журналістикознавство: наук. журнал / голова редкол., голов. ред. В. В. Різун. Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. Вип.17. С. 25-37.
 23. Галич В. М. Мистецька критика письменника-емігранта Віталія Бендера в координатах доби // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г.Я. Холод; наук. ред. О. М. Холод]. Т. 5. К., 2017. С. 46-58.
 24. Галич В. Н. Стилистика ассоционимов в публицистике Олеся Гончара. Стылістыка : мова, маўленне і текст : зборнік навуковых прац : да 95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – С. 245- 254.
 25. Галич В. М. Семіотична хора в публіцистиці як теоретична проблема // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії»): тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С.40-41.