Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Збірник наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування" ("Вісник НУВГП") (англ. Bulletin of National University of Water and Environmental Engineering) із серії наукових журналів, що видаються закладами вищої освіти.
Збірник наукових праць зареєстрований ВАК України як фахове видання з технічних, сільськогосподарських і економічних наук.
Видається з 1999 року.
Виходить 4 рази на рік.

Вихідні дані

  • ISSN 2306-5478 - друкована версія збірника наукових праць, статті друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська (змішаними мовами))
  • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №16920-5690Р, видане Міністерством юстиції України 12 липня 2010 року)
  • Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Серія РВ № 31, видане Державним комітетом інформаційної політики України 26 квітня 2005 року)

Мета видання

Редакційна колегія

Серія "Технічні науки"

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор НУВГП
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Герасімов Євгеній Генріхович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини НУВГП

Члени редакційної колегії з України:

Бабич Євген Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування)
Бомба Андрій Ярославович, д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Василець Святослав Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
Давиденко Володимир Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
Дворкін Леонід Йосипович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства (Національний університет водного господарства та природокористування)
Жуковська Наталія Анатоліївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Жуковський Віктор Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Іванчук Наталія Віталіївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Корнієнко Валерій Ярославович, д.т.н., професор, завідувач розробки родовищ та видобування корисних копалин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Кравець Святослав Володимирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування)
Маланчук Євгеній Зіновійович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мартинов Сергій Юрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мартинюк Петро Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Михайлишин Ольга Леонідівна, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мічута Ольга Романівна, к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Надутий В.П., д.т.н., професор, завідувач відділом механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини (Інститут геотехнічної механіки ім. Н.С. Полякова НАН України, м. Дніпро)
Налобіна Олена Олександрівна, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування)
Науменко Юрій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання (Національний університет водного господарства та природокористування)
Пінчук Олег Леонідович, к.т.н., доцент кафедри гідроінформатики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Ричков Петро Анатолійович, доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування)
Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сафоник Андрій Петорович, д.т.н., професор, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сергіюк Ірина Миколаївна, кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну (Національний університет водного господарства та природокористування)
Слюсарчук Василь Юхимович, д.ф.-м.н., професор, член-кор. НАН України, професор кафедри вищої математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Трач Володимир Мирославович, д.т.н., професор, завідувач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки (Національний університет водного господарства та природокористування)
Турбал Юрій Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Филипчук Віктор Леонідович, д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)

Зарубіжні члени редакційної колегії

Еугеніуш Кода (Eugeniusz Koda) д.т.н., професор, декан факультету цивільної інженерії та інженерії довкілля (Варшавський університет природничих наук, м. Варшава, Польща, Warsaw University of Life Sciences)
Харша Ратнавіра (Harsha Ratnaweera), д.т.н., професор, керівник відділу наукових досліджень факультету наук та технологій (Норвезьський університет природничих наук, м. Оз, Норвегія, Norwegian University of Life Sciences)
Анджей Стружинскій (Andrzej Strużyński), доктор габілітований, інженер, кафедра водної інженерії і геотехніки (Краківський сільськогосподарській університет, м. Краків, Польща)
Любош Юрик (Ĺuboš Jurík), доцент, к.т.н., доцент кафедри водних ресурсів та інженерії довкілля (Словацький сільськогосподарській університет в Нітрі, м. Нітра, Словаччина, Slovak University of Agriculture in Nitra)
Ченгіз Коч (Cengiz Koç), д.т.н., професор, професор кафедри міського і регіонального планування (Мугла Сіткі Кочман Університет, м. Мугла, Туреччина, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Серія "Сільськогосподарські науки"

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Герасімов Євгеній Генріхович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини НУВГП
Відповідальний редактор секції - Веремеєнко Сергій Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП

Члени редакційної колегії

Серія "Економічні науки"

Наказом Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 року "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України" Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (серія "Економічні науки") внесено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, академік Академії економічних наук України, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Зінкевич Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП

Члени редакційної колегії з України

Акімова Людмила Миколаївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування (Національний університет водного господарства та природокористування)
Антонюк Олена Ростиславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Безтелесна Людмила Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Вовк Вікторія Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Грицюк Петро Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Іляш Ольга Ігорівна, д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (Міжнародний університет фінансів, м. Київ)
Ковшун Наталія Едуардівна, д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Крисак Алла Іванівна, д.е.н., завідувач сектору наукової роботи студентів (Національний університет водного господарства та природокористування)
Левицька Світлана Олексіївна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мальчик Мар'яна Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мамонтова Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту (Національний університет «Острозька академія»)
Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Нікитенко Дмитро Валерійович, д.е.н., доцент, начальник відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань (Національний університет водного господарства та природокористування)
Осадча Ольга Олексіївна, д.е.н., професор, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Павелко Ольга Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Поляков Максим Валерійович, д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Самолюк Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець Ігор Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець Ольга Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Ханін Ігор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Чижевська Людмила Віталіївна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Державний університет «Житомирська політехніка»)
Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)

Зарубіжні члени редакційної колегії

Клапків Юрій (Klapkiv Jurij), к.е.н., викладач кафедри страхування (Uniwersytet Łódzki, м. Лодзь, Республіка Польща)
Матушак-Флейшман Аліна (Matuszak-Flejszman Alina), д.е.н., професор, продекан факультету товарознавства (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, м. Познань, Республіка Польща)
Ментел Гжегож (Mentel Grzegorz), д.е.н., доцент відділу кількісних методів (Politechnika Rzeszowska, м. Жешув, Республіка Польща)

Посилання

Офіційний сайт збірника наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування" http://visnyk.nuwm.edu.ua/
Офіційний сайт Національного університету водного господарства та природокористування http://nuwm.edu.ua/