Відділ міжнародних зв'язків

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук


м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 101
тел.63-34-45, внутр.тел.7-24
E-mail: smv@nuwm.edu.ua

Про нас

Загальна інформація

Відділ міжнародних зв'язків входить до складу Центру міжнародного співробітництва та освіти і підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародних зв'язків Савіній Наталії Борисівні та директору Центру - Тимощук Ігор Олександрович безпосереднім начальником відділу міжнародних зв'язків є Бадинський Леонід Олексійович.

Основні завдання відділу

 • розробка стратегії інтернаціоналізації Університету, його інтеграції в світовий науково-освітній простір;
 • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка проектів угод та інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;
 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, посольствами іноземних держав, а також їх представництвами в Україні;
 • підготовка проектів угод про співробітництво Університету із зарубіжними навчальними закладами та міжнародними організаціями в галузі наукової, навчальної, консультаційної діяльності, організація та контроль за виконанням положень підписаних угод;
 • координація діяльності навчально-наукових інститутів, кафедр, структурних підрозділів Університету щодо реалізації положень угод та робочих програм міжнародного співробітництва;
 • проведення серед закордонних вищих навчальних закладів інформаційної та рекламної роботи про діяльність Університету;
 • підготовка та розповсюдження рекламної продукції про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, спрямованої на інформування іноземного абітурієнта;
 • підтримка та постійне інформаційне оновлення веб-сайту Центру роботи з іноземними студентами та міжнародних зв’язків українською, російською та англійською мовами (http://inter.nuwm.edu.ua/);
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • видача запрошень іноземним громадянам для навчання в Університеті та організація візової підтримки;
 • контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян відповідно до чинного законодавства; перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі до Університету; оформленням особових справ іноземних студентів, контрактів та документів, які супроводжують їх навчання;
 • організація програм академічної мобільності для студентів та викладачів відповідно до укладених угод про співробітництво між Університетом та зарубіжними партнерами;
 • здійснення комплексу заходів щодо забезпечення належної візово-реєстраційної підтримки учасників освітнього процесу Університету, які направляються за кордон;
 • контроль за перебуванням зарубіжних делегацій в Університеті, вчасним поданням працівниками навчально-наукових інститутів належно оформлених документів до Відділу;
 • подання різного роду звітності про міжнародну діяльність Університету в МОН України, Управління освіти і науки РОДА, Управління СБ України в Рівненській області та ГУ НП в Рівненській області;
 • здійснення перекладу кореспонденції, що надходить до Університету, та кореспонденції, що направляється за кордон;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності Університету.

Склад відділу

Програми обміну

Федерація "Обміни Франція-Україна

Федерація "Обміни Франція-України"
FEFU.jpg
Логотип федерації
Цифрові ресурси
Офіційний сайт

Університет співпрацює з Федерацією «Обміни Франція – Україна» (FEFU) з 2008 року. Федерація організовує сільськогосподарські, професійні, лінгвістичні, країнознавчі стажування для студентів, а також лінгвістичні, педагогічні та науково-дослідницькі стажування для викладачів. Під час стажування студенти знайомляться з новітніми технологіями сільськогосподарського виробництва Франції, з її культуроюю, традиціями та історією, опановують свою професію на різних підприємтсвах.
Напрями співробітництвa:

 • організація перебувань та стажувань у Франції для студентів, викладачів, наукових працівників ОНЕУ;
 • організація перебувань та стажувань в Україні французьких студентів навчальних закладів-партнерів, представників установ, які приймають стажерів і представників Федерації «Обміни Франція – Україна»;
 • організація будь-яких проектів, спрямованих на розвиток обмінів між Францією та Україною у галузі компетенції кожного з партнерів;
 • можливість для українських студентів пройти курс, який складається з трьох етапів та повинен допомогти студентам полегшити доступ до університету або спеціалізованої вищої школи у Франції після закінчення навчання в Україні;
 • можливість для французьких студентів та викладачів ознайомитись з українським досвідом.

Erasmus+

ERASMUS+
FERASMUS+.png
Логотип ERASMUS+
Цифрові ресурси
Офіційний сайт ERASMUS+ в Україні

ERASMUS+ - це програма Європейського Союзу, яка спрямована на міжнародний обмін студентами (окрім студентів 1 курсу) та викладачами, зміцнення зв’язків між університетами і суспільсьвом з метою поліпшення професійних навичок та розширення можливостей працевлаштування.
ERASMUS+ активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за двома різними напрямами:

 • Мобільність

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів, викладачів та адміністративного персоналу.

 • Проекти співпраці

Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті. Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

 • Досвід

01 лютого - 30 червня 2016 р. студент ННІАКОТ Андрій Коваль навчався в ДУ «Люблінська Політехніка».

13-18 березня 2016 р. викладач кафедра автомобільних доріг, основ і фундаментів Людмила Піліпака читала лекції для студентів-магістрів факультету будівництва та архітектури польського ВНЗ.

16-20 травня 2016 р. провідний фахівець Центру роботу з іноземними студентами та міжнародних відносин Галина Власюк проходила стажування.

Stichting Uitwisseling

Stichting Uitwisseling
St uitwisseling.jpg
Логотип Stichting Uitwisseling
Цифрові ресурси
Офіційний сайт

Програма Stichting Uitwisseling розрахована на студентів, що навчаються за спеціальністю «Агрономія» і дає можливість проходити виробничу практику на фермах (рослинного, тваринного та змішаного типу) різних країн світу, зокрема у Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Данії, Німеччині, США тощо.
Програма складається не тільки з виконання сезонної роботи на фермі, але й проведення власних досліджень, збір інформації та самостіний аналіз ведення господарства. Попри виконання роботи під керівництвом фермера, контроль здійснюється також і представниками організації Stichting Uitwisseling за допомогою щомісячних звітів, надідсланих практикантами, а також при безпосередньому спілкуванні з практикантами на спеціально організованих зустрічах.
Крім набуття досвіду роботи в галузі, студенти мають можливість покращувати мовні навички, оскільки спілкування здiйснюється англійською мовою.

2015 р. - Відповідно до підписаної угоди з Міжнародним інформаційним центром, студентка 6 курсу спеціальності «Агрохімія та ґрунтознавство» Марія Вавринчук пройшла практику на фермі рослинного напрямку Mts. Bruinsma-Lenger в Нідерландах.

DAAD

DAAD
DAAD.png
Логотип DAAD
Цифрові ресурси
Офіційний сайт в Україні

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Німецька служба академічних обмінів) - програма, яка надає стипендії для навчання, стажування та дослідницької роботи в Німеччині. Має дуже широкий спектр стипендій для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, журналістів, художників тощо.
Основні напрямки стипендій:

 • Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
 • Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD. Стипендії DAAD пропонують можливість провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є надання можливості колишнім стипендіатам в рамках всесвітньої мережі колишніх стипендіатів DAAD реалізовувати у Німеччині дослідницькі або робочі проекти та підтримувати контакти з колегами.
 • Наукові стипендії - короткі стипендії.Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї програми є підтримка 1-6-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій
 • Наукові стипендії - річні стипендії. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї програми є підтримка 7-10-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій.
 • Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є підтримка навчання в аспірантурі у Німеччині.
 • Наукові стипендії - аспірантура з подвійним науковим керівництвом. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у Німеччині. Науковими керівниками при цьому є як викладач в університеті на батьківщині пошукача, так і науковий партнер у Німеччині (модель „Sandwich“).
 • Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей. Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі.
 • Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам в галузі архітектури, архітектури інтер´єру, охорони пам´ятників, планування/будування міст, регіонального планування, ландшафтної архітектури, ландшафтного планування продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення коопераційних зв´язків з колегами за фахом.
 • Робочі перебування викладачів ВНЗ - мистецтво та архітектура. Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям та митцям підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є підтримка співпраці з німецьким ВНЗ в галузі мистецтва.
 • Програма Європейського університету Віадріна. Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських студентів зі спеціальностями право, культурознавчі науки та економіка для участі у наступних навчальних програмах: Європейські студії, міжнародне бізнес-адміністрування, історія культури Європи, культура та історія Центральної та Східної Європи, соціокультурні студії, міжнародні комунікації, магістр права.
 • Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS). Своїми програмами для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку DAAD підтримує отримання освіти фахівцями з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою. Стипендії пропонують іноземним випускникам з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою з усіх наукових напрямків з як мінімум дворічним професійним досвідом можливість навчатись у державному або державно визнаному німецькому вузі на післядипломній або магістерській програмі, у виняткових випадках також на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/PhD).

Премія ім. Івана Виговського

Премія ім. Івана Виговського
Iwan Wyhowski.png
Логотип Премії ім. Івана Виговського

Премія імені Івана Виговського була започаткована Варшавським університетом спільно з вісьмома польськими вищими навчальними закладам, з метою визнання заслуг громадян України в розвитку науки, культури та суспільного життя, побудови демократичної країни та створенні громадянського суспільства, дослідженні історичних, сучасних і формування майбутніх українських зв’язків України з Польщею та Європою.
Щороку цією премією нагороджується два українські науковці, які представляють гуманітарні та природничі царини. Лауреати премії в галузі гуманітарних наук отримують можливість 12-місячного стажування в шести польських університетах, де виступатимуть з лекціями на теми, які пов’язані з історією та сучасністю України, україно-польськими відносинами, працюватимуть в архівах та здійснюватимуть наукові дослідження.
Представники точних наук премія забезпечує чотиримісячним стажуванням та проведення наукових досліджень у двох польських університетх. Обрані вищі навчальні заклади забезпечують лауреатам щомісячну стипендію у розмірі 3000 злотів для кандидатів наук та 2200 злотих для кандидатів без наукового ступеню, покривають витрати на проживання та харчування, надають наукові консультації та будь-яку іншу допомогу протягом перебування, забезпечують науковою літературою тощо.

2015-2016 рр. - Старший викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Віталій Кутя перебував на стажуванні у Варшавській та Вроцлавській Політехніці. Тематика досліджень розробка систем управління робототехнічними пристроями.

2016-2017 рр. – Асистент кафедри прикладної математики Тетяна Кутя стажувалась у Варшавському та Краківському вищих навчальних закладах в рамках Премії ім. Івана Виговського.

Програма Фулбрайт

Fulbright Program
Fulbright-program.jpg
Логотип Fulbright Program
Цифрові ресурси
Офіційний сайт в Україні

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. За час існування Програми в Україні – з 1992 року — близько 900 українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, понад 530 американців викладали в українських вишах й займались науковою працею.
Більшість фулбрайтівськіх програм покриває вартість навчання в університеті, медичне страхування, витрати на дорогу в обидва боки та забезпечує щомісячну стипендію. Аспіранти отримують також додаткові кошти для придбання професійної літератури.
Існує велика кількость пропозицій:

 • Для студентів старших курсів та випускників ВНЗ

Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ВНЗ. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

 • Для молодих викладачів та дослідників

Fulbright Faculty Development Program:Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).

 • Для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.

 • Для навчальних та наукових установ України

U.S. Fulbright Scholar Program: Запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.
Fulbright Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.

2008-2011 н.р. – завідувач лабораторії міжнародних зв’язків, маркетингу та Інтернету Центру міжнародних та регіональних зв’язків Тарас Личук отримав грант на навчання в докторантурі Мерілендського університету, США (University of Maryland). Тематика його дослідження стосується екології навколишнього середовища та змін клімату.

2010-2011 н.р. – старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин механіко-енергетичного факультету, к.т.н. Сергій Боблях в рамках стипендії уряду США стажувався у Державному університеті штату Пенсільванія (The Pennsylvania State University Park, PA USA) з метою проведення наукових досліджень. Сферою його наукових інтересів є відновлювальні джерела енергії, геотермальна енергія, гідровидобуток корисних копалин.

2013-2014 н.р. – червень 2014 р. старший викладач кафедри природооблаштування та гідромеліорацій Сергій Громаченко в рамках стипендії уряду США проходив стажування в Державному Університеті Штату Мічиган США (Michigan State University). Він був закріплений за кафедрою інжинірингу у навколишньому середовищі (Civil and Environmental Engineering Department), структурний підрозділ університету - Інжиніринг (College of Engineering). Тематика дослідження - захист навколишнього середовища в зоні впливу звалищ відходів. партнерства.

Стипендія ім. Лейна Кіркланда

Стипендія ім. Лейна Кіркланда
Kirland Program.jpg
Логотип Стипендії ім. Лейна Кіркланда
Цифрові ресурси
Офіційний сайт

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі та 2-4 тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах і організаціях для кандидатів з України, Білорусії, Росії, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизії.
Спеціальності:

 • економіка і менеджмент;
 • адміністрація /менеджмент;
 • державне управління;
 • право;
 • суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
 • політологія і міжнародні відносини;
 • політика розвитку та гуманітарна допомога.

Обов’язкові вимоги:

 • громадянство і постійне проживання в одній із вищевказаних держав (особи, які мають карту постійного проживання в Польщі, не можуть претендувати на отримання стипендії Кіркланда);
 • повна вища освіта (ступінь магістра);
 • вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);
 • знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях та семінарських заняттях, а також для написання дипломної роботи) або знання англійської мови – у випадку обрання кандидатом конкретного навчального курсу на цій мові (в такій ситуації достатнім вважається пасивне знання польської мови). Під час співбесіди обов’яково потрібно показати знання польської мови як мінімум на рівні В1 (якщо робота буде писатися польською) або принаймі А1 (робота буде писатися англійською).

Заявки мають бути надіслані до 1 березня.

2011-2012 рр. Доцент кафедри обліку і аудиту Вовк В.М. отримала грант стипендіальної програми Лейна Кіркланда в Економічний університет в Познані. Тематика дослідження - системи управління якістю: впровадження та моніторинг.

2016-2017 н.р.- доцент кафедри економіки підприємства Лесняк О.Ю. отримав грант стипендіальної програми Лейна Кіркланда в Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego в Варшаві. Тематика досліджень – екологічні аспекти конкурентної спроможності аграрного сектору економіки.

Літня школа у рамках програми Ceepus

Літня школа у рамках програми Ceepus
Ceepus.gif
Логотип CEEPUS

Програма CEEPUS "Central European Exchange Program for University Studies" – програма університетського обміну в Центральній Європі є регіональною програмою академічної мобільності, яка розпочала свою роботу в країнах Центральної та Східної Європи у 1993 році. Засновниками CEEPUS були університети Австрії, Болгарії, Хорватії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії. Пізніше до нього приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Чехія, Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія. CEEPUS також співпрацює з Університетом Косово. Таким чином на сьогодні CEEPUS діє у 16 країнах світу.
Участь наших аспірантів та молодих науковців у роботі літньoї школи є безкоштовною, оскільки всі витрати бере на себе польська сторона. Студенти оплачують лише витрати на дорогу.
У літній школі передбачається проведення лекційних занять з профільних предметів, які поєднуватимуться з відпочинком. За навчальний процес відповідає наукове співтовариство, яке залучатиме молодих науковців до спільної дослідницької роботи. Учасники літньої школи отримають поради та консультації щодо організації науково-дослідної роботи, відвідають лабораторії та лазерний центр Політехніки Свентокшиської.
Після закінчення навчання учасникам стажування буде вручено сертифікати про закінчення навчання в літній школі.
Термін проведення стажування: щорічно з вересня по жовтень.
Місце проведення стажування: Політехніка Свентокшиська, м. Кельце, Польща
Робоча мова: англійська, польська.

В рамках програми CEEPUS з 9 по 22 вересня 2016 року студенти та викладачі навчально-наукового механічного інституту НУВГП проходили стажування в Політехніці Свєнтокшиській (Kielce University of Technology м. Кельце, Польща). Стажування проходило під керівництвом Krzysztofа Stepienа, який дав можливість кожен день практики проходити в різних наукових і навчальних лабораторіях, де було вивчено будову та роботу найсучаснішого обладнання. В програмі перебування відбулося знайомство з Науковою бібліотекою університету, екскурсія по навчальних корпусах на території університету. Також студенти мали можливість відвідати визначні та історичні місця міста Кельце.

HOPS

HOPS
HOPS.jpg
Логотип HOPS
Цифрові ресурси
Офіційний сайт

Сільськогосподарське стажування на фермах Англії і Шотландії. Програма дозволяє студентам, які навчаються за сільськогосподарським профілем проходити практику від 3-х до 6-ти місяців на фермах Великобританії. Робота пов'язана із збиранням врожаю на фермах Великобританії.
У програмі HOPS можуть брати участь студенти лише стаціонарної форми навчання (крім студентів п'ятого курсу).
Програма є щорічною – з 1 січня по 31 грудня. У рамках цього періоду ви можете вибрати зручний для вас термін робіт тривалістю не менше 8 тижнів. Максимальний період, на який вас можуть розмістити, і протягом якого ви можете працювати на фермі - 6 місяців.
Організація роботи залежить від особливостей ферми: найчастіше працюють 6 днів на тиждень з 7.00 до 17.00 годин. У пік сезону робота може бути, як понаднормова, за неї платять більш високу зарплату, так і без вихідних взагалі. Іноді можливі періоди, коли роботи немає або її зовсім мало (найчастіше через погодних умов). В середньому, кількість робочих годин на тиждень становить від 35 до 80. Вимушені простої не оплачуються. Багато студентів використовують цей час для екскурсій і подорожей по Великобританії.
На робочому місці є певні вимоги до дисципліни і порядку; студент може бути звільнений за порушення трудової дисципліни, за погану роботу, а також за систематичні прогули.

Корпус миру США в Україна

Корпус миру США в Україна
Peace-corps.jpg
Логотип Корпусу миру США в Україні
Цифрові ресурси
Офіційний сайт в Україні

Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли український Президент Леонід Кравчук та американський Президент Джордж Буш підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в Україні.
Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями. Американські добровольці живуть і працюють пліч-о-пліч з українцями протягом двох років, обмінюючись досвідом та започатковуючи стосунки, які часто триватимуть усе життя.
Проекти:

 • Викладання англійської мови як інoземної

Добровольці викладають англійську мову в середніх школах, університетах та педагогічних коледжах та проводять тренінги в інститутах післядипломної освіти педагогічних кадрів. Добровольці допомагають учителям розширювати асортимент навчальних засобів для роботи в класі і допомагають студентам набути навичок володіння мовами, які допоможуть їм досягти успіху як в подальшій освіті, так і в майбутній кар'єрі.

 • Розвиток молоді

Добровольці працюють у середніх школах і технікумах та співпрацюють з місцевими відділами у справах сім'ї, молоді та спорту з метою надання молодим українцям допомоги, необхідної для досягнення успіху в кар'єрі та в житті. Вони проводять уроки в школах, організовують позакласні заходи та реалізовують громадські проекти. Добровольці популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку навичок у галузях інформаційних технологій, бізнесу, лідерства, громадянської свідомості, екології та кар'єрного розвитку.

 • Розвиток громад

Добровольці здебільшого співпрацюють з неурядовими організаціями, місцевими організаціями самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та бізнес-структурами. Добровольці сприяють соціальному та економічному розвитку на місцевому рівні. Метою добровольців є посилення компетенції членів громад та обслуговуючих організацій, сприяння сталому розвитку місцевих організацій та міжгалузевому співробітництву між громадським, урядовим та приватними сектором.