Виховна робота

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Завдання ЗВО - підготовка висококваліфікованих фахівців, які повинні мати навички громадської роботи, володіти високими моральними якостями, бути здатними організовувати людей і загалом роботу в трудових колективах.

Кафедра суспільних дисциплін виконує в університеті значну роботу з різних напрямків виховання: розумового, морального, правового, патріотичного та ін.

Основний акцент викладачі кафедри роблять на національне виховання студентів, адже національне виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Національне виховання на кафедрі конкретизується через систему виховних завдань:

формування у студентів національної свідомості й самосвідомості, любові до рідної землі, родини, українського народу, бажання працювати задля розквіту України, готовності її захищати;

виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, формування правової культури;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування світоглядної позиції;

утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності та інших чеснот;

формування почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка до життя в умовах ринкових відносин;

забезпечення повноцінного розвитку вихованця, охорони і зміцнення його духовного, психічного і фізичного здоров'я;

формування соціальної активності особистості вихованця через його включення у процес державотворення;

забезпечення високої загальної та професійної освіченості та вихованості особистості, розвиток патріотичних почуттів;

розвиток індивідуальних здібностей і талантів вихованців, забезпечення умов для самореалізації, формування наукового світогляду;

прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та громадською відповідальністю вихованця.

Організація виховної роботи на кафедрі:

Виховна робота під час навчального процесу.

Виховна робота в позанавчальний час.

Виховна робота в гуртожитку.

Основні форми виховної роботи на кафедрі:

На кафедрі суспільних дисциплін використовують усю багатоманітність форм виховної роботи зі студентами:

форми управління і самоуправління студентським життям (збори в кураторських групах, виховні години, наукові конференції, олімпіади, круглі столи, «Дні кафедри», залучення студентів до благодійних акцій тощо);

пізнавальні форми (екскурсії в обласну бібліотеку, Рівненську обласну філармонію, обласний драматичний театр, Рівненський краєзнавчий музей і музей НУВГП, фестивалі («Студентська весна» «Таланти серед нас» і ін.), усні літературні, музично-історичні журнали, інформації газети, тематичні вечори на актуальні теми сьогодення, виставки, лекції, бесіди на морально-етичні теми. тощо);

розважальні форми (свята, ігрові програми (брейн-ринги) тощо).

форми волонтерської діяльності (благодійні ярмарки, вироби власноруч, допомога воякам)

Кожна форма, яку використовує кафедра у педагогічному процесі, допомагає реалізовувати виховні завдання.

Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.