Андрушков В'ячеслав Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Андрушков В'ячеслав Іванович

Освіта

В 1975 році закінчив з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ, м. Рівне) по спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”.

З 16.10.1977р. по 16.10.1980р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Київському автомобільно-дорожньому інституті по спеціальності 01.02.03 “Будівельна механіка”. 28 січня 1982 р. в Київському автомобільно-дорожньому інституті захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 01.02.03 “Будівельна механіка ” за темою: “Розрахунок оболонок довільної форми в переміщеннях за теорією, основаної на гіпотезі прямих вертикалей ”.

12 лютого 1986 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі “Опір матеріалів”.

З 7 січня 1976 р. по 31 серпня 1982 р. працював на посаді асистента кафедри опору матеріалів УІІВГ; з 1 вересня 1982 р. – старший викладач, а з 26 вересня по 31 жовтня 1983р. – доцент кафедри опору матеріалів УІІВГ; з 1 листопада 1983 р. по 2 січня 1988 р. працював завідувачем кафедри опору матеріалів УІІВГ, а з 3 січня 1988 р. по 14 лютого 1994 р. – завідувач кафедри опору матеріалів та будівельної механіки УІІВГ; з 15 лютого 1994 р. по 30 червня 1996 р. доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Української державної академії водного господарства (УДАВГ, м. Рівне); з 30 червня 1996 р. по 25 грудня 2000 р. працював на посаді завідувача кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Рівненського державного технічного університету (РДТУ, м. Рівне); з 26 грудня 2000 р. по 2014р. працював на посаді доцента спочатку кафедри опору матеріалів та будівельної механіки. З 2014р. по даний момент працює на посаді доцента кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП, м. Рівне).

Виклад дисциплін:

Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з навчальних дисциплін: “Опір матеріалів ”, ”Опір матеріалів та будівельна механіка ”, ”Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності ” (спецкурс), ”Експлуатація і реконструкція мостових споруд ”.

Коло наукових інтересів – удосконалення методик розрахунку напружено деформованого стану оболонок довільного обрису сталої та змінної товщини на основі гіпотези “прямих вертикалей”.

Наукові праці

Автор 70 наукових і методичних праць у вітчизняних виданнях, серед яких: «Программа расчета оболочек любого очертания, гладких» (“PROLOG”) («Республиканский фонд алгоритмов и программ» АН УССР, рег. № 5661, 1980 р.), «К расчету в перемещениях оболочек произвольной формы» («Прикладная механика», 1981 р.). «Навчально-методичний комплекс дистан-ційного курсу «Опір матеріалів та будівельна механіка» (НУВГП, 2011 р.)» та інші. Є автором двох навчальних фільмів по виконанню лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Опір матеріалів» (Відділ технічних засобів навчання НУВГП).

E-mail

E-mail: v.i.andrushkov@nuwm.edu.ua