Англійська мова

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Шаблон:Картка:Мова

Англі́йська мо́ва — належить до германської гілки індоєвропейської сім'ї мов. Це одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Історія

Традиційно вважається, що англійська мова пройшла через чотири стадії протягом останніх півтори тисяч років:

 • староанглійська або англосаксонська (5001050), корені якої відносять до діалектів поселенців (ютів, саксів, англів і фрисків), які захопили територію сучасної Англії;
 • середньоанглійська (10501550), яка перебувала під впливом норманської французької мови (після завоювання в 1066 році) і церковної латини;
 • рання сучасна англійська (15501700), що стандартизувала широкі зміни середньоанглійської;
 • пізня сучасна англійська (починаючи з 1700), містить часткові зміни при поширенні сучасної англійської мови.

Староанглійський період (V—XI)

У староанглійський період формування мови англійської народності (5—11 ст.) на території Британії внаслідок розвитку діалектів північно-германських племен (англів, саксів і ютів), що переселилися в 5 ст. до Британії і злилися з кельтським населенням, виникає староанглійська мова. В Англії зароджуються феодальні відносини, виникають окремі королівства і формуються місцеві діалекти. Найдавніші писемні пам'ятки (рунічні написи на Рутвельському хресті, поема «Беовульф» та ін.) датуються 7—8 ст. З проникненням до Англії християнства (6 ст.) латинський алфавіт заміняє руни. Староанглійська мова характеризується розвиненою системою голосних, дифтонгів, палаталізацією приголосних, флективною будовою, вільним порядком слів, морфологічною диференціацією частин мови, добре розвиненою системою словотворчих афіксів, продуктивним словоскладанням. Лексичний склад — в основному давньо-германський, з незначними кельтськими і латинськими запозиченнями. Після завоювання Англії Данією (1017) англійська мова поповнюється скандинавськими географічними назвами, військовими термінами, суспільно-побутовою лексикою.

Середньоанглійський період (XI—XIV ст.)

Середьонаглійський період розвитку мови англійської народності простягається від 11 до 14 ст.

В кінці 11 і на початку 12 ст. в Англії посилюється процес феодалізації, якому сприяє завоювання країни норманами (1066), і норманський діалект французької мови стає офіційною мовою Англії. Але народ зберігає рідну мову. Понад два століття в Англії існує двомовність, внаслідок чого лексика англійської мови в значній мірі поповнюється запозиченнями з французької. На початку 15 ст. англійська мова витісняє французьку з основних сфер державного та політичного життя і стає панівною в країні. В цей час в Англії ще існують діалекти староанглійської мови, риси яких відбиті в писемних пам'ятках, особливо з 13 ст. Найвизначнішою пам'яткою цього періоду є твори видатного англійського поета Джефрі Чосера, які сприяли поширенню літературної англійської мови. Її особливістю на той період був поступовий перехід від флективної до аналітичної будови. Зв'язок між словами починає здійснюватися переважно за допомогою прийменникових конструкцій і службових слів. Відбувається ряд змін у системі голосних, скорочується кількість відмін, руйнується категорія роду, спрощується система класифікації дієслів. У системі дієвідмінювання виникають нові аналітичні форми, стає помітною тенденція до сталого порядку слів.

Період формування англійської національної мови (XV—XVI ст.)

У цей період в Англії починається розклад феодальної системи та інтенсивний розвиток товарно-грошових відносин. Внаслідок широкої міжнародної торгівлі Англії Лондон в 14 ст. стає центром країни, а лондонський діалект набуває все більшого значення в країні і, вбираючи окремі елементи з суміжних діалектів, стає основою національної мови. Інтенсивний процес формування нації сприяв поширенню й розвитку національної мови й все більшому нівелюванню діалектів. Велику роль у поширенні норм національної англійської відіграв Вільям Кекстон, який запровадив книгодрукування в Англії (1476), чим сприяв закріпленню орфографії, яка вже й на той час не цілком відповідала нормам вимови. В літературномовних пам'ятках цього періоду відбилась епоха розвитку буржуазного гуманізму, формування національної самосвідомості англійського народу. На мові цього періоду позначається вплив широких міжнародних зносин Англії — починається новий потік запозичень з італійської, грецької, іспанської та інших мов. У фонетиці визначним явищем є так званий «зсув голосних» і ряд інших особливостей, що посилили розбіжність між орфографією і орфоепією. У морфології триває процес відмирання флексій іменників, прикметників і дієслів; виникає новий, безсуфіксальний спосіб творення слів; усталюється єдина форма множини (-s); прикметники остаточно втрачають форми узгодження, спрощується категорія сильних і слабких дієслів. У синтаксисі спостерігаються основні риси сучасної англійської мови.

Новоанглійський період (XVII—XXI ст.)

У цей період відбулося остаточне формування і розвиток національної англійської мови. Закріпленню сталих норм літературної мови сприяє художня література і численні граматичні праці («Коротка граматика англійської мови» У. Буллокара, «Граматика англійської мови» Б. Джонсона і ряд словників). Зусилля мовознавців були спрямовані на створення нормативної граматики і розв'язання орфографічної проблеми (остання реформа була проведена у 18 ст.). Внаслідок колоніальної експансії Англії її мова проникала (з 17 ст.) до Америки, Ірландії, Австралії, Нової Зеландії та ін. країн. В англійській мові далі розвиваються основні риси попереднього періоду, удосконалюється її аналітична будова, відношення між повнозначними словами в реченні виражаються за допомогою сталого порядку слів; слово майже не змінюється морфологічно, наприклад, прикметники змінюються лише за ступенями порівняння і цілком втратили ознаки узгодження з іменниками. Отже, на перше місце стає синтаксичний зв'язок слів у реченні.

Хоч англійська мова протягом тривалого розвитку зазнала значних змін, проте вона й тепер зберігає всі основні риси групи германських мов.

Англійська мова поширилася по всьому світу, починаючи з 17 століття, і залишається основною міжнародною мовою торгівлі і техніки.

Структура мови

Англійська абетка

За написанням літер і їх порядком повністю збігається з сучасною версією латинської абетки. Назви літер в українському написанні можна приблизно передати так:

Буква a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Назва ей бі сі ді і еф джі ейч ай джей кей ел ем ен оу пі к'ю ар ес ті ю ві дабл'ю (дабі) екс вай зед (зі)

Вимова

Англійська мова вважається однією з найскладніших серед європейських мов стосовно правильності вимови і читання слів. Існує велика кількість винятків, але певні правила читання слів все ж таки існують:

Діалекти

Літературної англійської мови, такої яка є в інших країнах, де існують спеціальні інституції, що затверджують мовний стандарт, як наприклад Французька академія у Франції, не існує. Вимова й лексика англійської сильно відрізняються в різних частинах світу, де ця мова є основною мовою спілкування. Основні варіанти мови - Британська англійська та Американська англійська. Кількість діалектів англійської мови в Британії, особливо в Англії, дуже велика. Стандартом мови вважається так звана надбана вимова (Received Pronunciation), діалект, який не властивий певному регіону, а характерний в першу чергу класу освічених людей. В американській англійській теж існує чимало діалектів. Австралійці та новозеландці намагаються притримуватися британських норм, але їх легко впізнати за вимовою.

Всі діалекти англійської мови поділяються на ротичні (rhotic) і неротичні (non-rhotic). Ротичними діалектами називаються діалекти, в яких вимовляється звук r в словах на кшталт слова doctor (лікар). Ротичним, є, наприклад, шотландський діалект англійської мови, більшість діалектів Північної Америки, індійський діалект. Received Pronunciation, австралійський, новозеландський, південно-африканський діалекти - неротичні варіанти англійської мови.

Фонетика

Англійська вимова сильно змінюється від одного діалекту до іншого. Тому загалом в англійській мові багато звуків різних для різних регіонів.

Голосні

Якщо в таблиці в одній клітинці два символи, то перший відповідає американській вимові, другий - британській.

МФА Опис приклад
Монофтонги
i(ː) Неогублений голосний переднього ряду високого піднесення bead
ɪ Неогублений ненапружений голосний переднього ряду високого піднесення bid
ɛ Неогублений голосний переднього ряду низько-середнього піднесення bed
æ Ненапружений неогублений голосний переднього ряду низького піднесення bad
ɒ Огублений голосний заднього ряду низького піднесення box[1]
ɔ(ː) Огублений голосний заднього ряду низько-середнього піднесення pawed[2]
ɑ(ː) Неогублений голосний заднього ряду низького піднесення bra
ʊ Огублений ненапружений голосний заднього ряду високого піднесення good
u(ː) Огублений голосний заднього ряду високого піднесення booed[3]
ʌ Неогублений голосний заднього ряду низько-середнього піднесення,
Ненапружений голосний середнього ряду низького піднесення
bud
ɝ/ɜː Неогублений голосний середнього ряду низько-середнього піднесення bird[4]
ə Шва Rosa's[5]
ɨ Неогублений голосний середнього ряду високого піднесення roses[6]
Дифтонги
e(ɪ)/eɪ Неогублений голосний переднього ряду високо-середнього піднесення
Неогублений голосний переднього ряду високого піднесення
bayed[7]
o(ʊ)/əʊ Огублений голосний заднього ряду високо-середнього піднесення
Огублений ненапружений голосний заднього ряду високого піднесення
bode
Неогублений голосний переднього ряду низького піднесення
Неогублений ненапружений голосний переднього ряду високого піднесення
cry[8]
Неогублений голосний переднього ряду низького піднесення
Огублений ненапружений голосний заднього ряду високого піднесення
bough
ɔɪ Огублений голосний заднього ряду низько-середнього піднесення
Неогублений голосний переднього ряду високого піднесення
boy
ʊɚ/ʊə Огублений ненапружений голосний заднього ряду високого піднесення
Шва
boor[9]
ɛɚ/ɛə Неогублений голосний переднього ряду низько-середнього піднесення
Шва
fair[10]


Приголосні

  Білабіальні Лабіодентальні Інтердентальні Альвеолярні Постальвеолярні Палатальні Велярні Лабіально-велярні Глоткові
Носові Шаблон:IPA     Шаблон:IPA     Шаблон:IPA[11]  
Вибухові Шаблон:IPA     Шаблон:IPA     Шаблон:IPA  
Африкативні         Шаблон:IPA[12]      
Фрикативні   Шаблон:IPA Шаблон:IPA[13] Шаблон:IPA Шаблон:IPA Шаблон:IPA[14] Шаблон:IPA[15] Шаблон:IPA
Флеп       Шаблон:IPA[16]        
Апроксиманти       Шаблон:IPA   Шаблон:IPA   Шаблон:IPA[17]  
Латеральні       Шаблон:IPA        

Деякі англійські звуки не мають українських відповідників, а тому виникають складнощі при транскрибуванні англійських власних іменників та запозичених із англійської мови слів. Наприклад, до таких звуків належать звуки /θ/ та /ð/, що передаються на письмі буквосполученням th. В різних випадках і різних джерелах th може передаватися літерами c, з, т, ф, хоча жодна з них не відповідає оригінальній англійській вимові.

В англійській мові слід чітко розрізняти вимову звуків /w/ та /v/. Обидва звуки є приголосними і нескладоутворювальними. /w/ вимовляється з округленням губ, а /v/ - із стиснутими губами і притисканням верхніх передніх зубів до нижньої губи. Звука /w/ часто передається на письмі через українську літеру у, наприклад, у прізвищі Уайльд, хоча при цьому утворюється додатковий склад, якого немає в англійській мові.

Цікавинки про англійську мову

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 000 відмінних слів; Оксфордський Словник Англійської мови нараховує близько 600 000 слів, а Словник Вебстера - 475 000, але серед них велика доля архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 000 000 до 350 000 000 людей, для яких англійська не є рідною, знають її).

Англійською друкують найбільше.

Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, Силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).

Приклад

«Заповіт» Т.Г. Шевченка англійською мовою (переклав Джон Вейр):

Testament

  When I am dead, bury me
  In my beloved Ukraine,
  My tomb upon a grave mound high
  Amid the spreading plain,
  So that the fields, the boundless steppes,
  The Dnieper's plunging shore
  My eyes could see, my ears could hear
  The mighty river roar.

  When from Ukraine the Dnieper bears
  Into the deep blue sea
  The blood of foes ... then will I leave
  These hills and fertile fields --
  I'll leave them all and fly away
  To the abode of God,
  And then I'll pray .... But till that day
  I nothing know of God.

  Oh bury me, then rise ye up
  And break your heavy chains
  And water with the tyrants' blood
  The freedom you have gained.
  And in the great new family,
  The family of the free,
  With softly spoken, kindly word
  Remember also me.

Література

 • Шаблон:УРЕ
 • Англо-український словник. К., 1948; Українсько-англійський словник. К., 1957;
 • Костюченко Ю. П. Історія англійської мови. К., 1953;
 • Huchon R. Histoire de la langue anglaise, т. 1—2. Paris, 1923—30;
 • Бровченко Т. А. Сопоставительный анализ согласных украинского и английского языков. Одесса, 1955;
 • Баранцев К. Т. Курс лексикології сучасної англійської мови. К., 1955;
 • Раєвська Н. М. Англійська лексикологія К., 1957

Ресурси для вивчення мови

Шаблон:InterWiki Шаблон:Wiktionary

Примітки

 1. У деяких діалектах цей звук відсутній; відповідні слова вимовляються зі звуками /ɑ/ або /ɔ/.
 2. У деяких діалектах півінічно-американської англійської цей звук відсутній.]].
 3. Літера <U> може передавати або /u/ або йотований звук /ju/. В британському Received Pronunciation цей йотований голосний /ju/ зустрічається після /t/, /d/, /s/ або/z/. Він часто призводить до палатизації попереднього приголосного, після чого відповідні приголосні стають/ʨ/, /ʥ/, /ɕ/ та/ʑ/, як, наприклад, у словах tune, during, sugar та azure. В американській англійській палатизація здебільшого не відбувається, якщо тільки за /ju/ не йде r, і, як наслідок /tur/, /dur/, /sur/, /zur/ набувають звучання /tʃɚ/, /dʒɚ/, /ʃɚ/ та /ʒɚ/, відповідно, як у словах nature, verdure, sure та treasure.
 4. В північно-американській англійській цей звук набирає ротичного відтінку, після нього вимовляється слабеньке r.
 5. Чимало американців не розрізняють між цим та наступним ненаголошеними звуками. Для них roses і Rosa's вимовляються однаково, й, відповідно, вживається симовол шва /ə/.
 6. Цей звук часто транскрибують як /i/ або /ɪ/.
 7. Дифтонги /eɪ/ та /oʊ/ для багатьох американців є монофтонгами, відповідно, /eː/ та/oː/.
 8. В більшості діалектів англійської мови, значну фонетичну роль відіграє довжина звуку. В таких діалектах, як автралійська англійська та новозеландська англійська подовження звуку називають фонетичним. У деяких діалектах сучасної англійської мови, наприклад, загальноамериканському, довжина голосного алофонна: голосні набувають подовження перед дзінкими приголосними в межах складу.
 9. Зустрічається тільки в неротичних діалектах. В деяких діалектах цей звук заміняється на /ɔː/.
 10. Зустрічається тільки в неротичних діалектах. В деяких діалектах перехід до шва зникає. Як наслідок, звук стає подовженим монофтонгом /ɛː/.
 11. Велярний носовий звук [ŋ] - нефонетичний алофон звуку /n/ в деяких північно-британських діалектах, де він вимовляється тільки перед /k/ та /g/. У всіх інших діалектах, це окрема фонема.
 12. Звуки /ʃ/, /ʒ/, and /ɹ/ в деяких діалектах лабілізовні (огублені). Огублення ніколи не є контрастним в початковій позиції, а тому інодіі не транскрибується. Більшість американців вимовляють <r> як /ɻ/. Те ж відбувається в шотландському та інших діалектах. В цьому випадку <r> звучить із альвеолярним дрижанням (як в українській).
 13. У деяких діалектах,наприклад кокні, міжзубні /θ/ and /ð/ злилися з /f/ and /v/, а в інших? зокрема в ебоніці, /ð/ перейшов у дентальне /d/. В деяких ірландських діалектах, /θ/ and /ð/ стали відповідними дентальними вибуховими звуками, що контрастують із звичнии альвеолярними вибуховими.
 14. Глухий палатальний фрикативний звук /ç/ в більшості діалектів є простим алофоном /h/ перед /j/; наприклад, human /çjuːmən/. Проте, в деяких діалектах, /j/ зникає, хоча початковий приголосний не змінюється.
 15. Глухий велярний фрикативний звук /x/ використовується англомовними шотландцями чи валійцями у таких словах гельського походження, як loch (/lɒx/) або у випадку запозичень із німецької чи єврейської у, наприклад, словах Bach (/bax/) або Chanukah /xanuka/. /x/ використовується також у південно-африканській англійській. В деяких діалектах, таких як скауз (район Ліверпуля) [x] або [kx] можуть використуватися як алофони /k/ в словах на зразок docker ([dɒkxə]). Більшість людей, для яких англійська мова рідна, з великими труднощами вчаться правильно вимовляти цей звук, вивчаючи іноземну мову. Більшість використовує як заміну звуки [k] або [h] .
 16. Звук [ɾ]}} - алофон /t/ і /d/ у ненаголошених складах у північно-американській та австралійській англійській. Цим звуком передається tt чи dd у словах latter та ladder, які для багатьох американців є гомофонами. У деяких діалектах, таких як шотландська англійська та індійська англійська його заміняє звук /ɹ/. Це той самий звук, який у більшості варіантів іспанської мови відображається однією літерою r.
 17. Глухий w - [ʍ] зустрічається в шотландській та ірландській англійській, а також у деяких варіантах американської, новозеландської та англійської англійської. Наприклад, слово white (білий) звучить не вайт а гвайт. В більшості діалектів звук [ʍ] злився з /w/, а в деяких шотландських - із /f/.

Шаблон:Германські мови {{#invoke: Navbox | navbox}}af:Engels ak:English als:Englische Sprache am:እንግሊዝኛ an:Idioma anglés ang:Nīƿu Englisc sprǣc ar:لغة إنجليزية arc:ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ arz:لغة انجليزى ast:Inglés ay:Inlis aru az:İngilis dili ba:Инглиз теле bar:Englische Sproch bat-smg:Onglu kalba bcl:Ingles be:Англійская мова be-x-old:Ангельская мова bg:Английски език bm:Angilɛkan bn:ইংরেজি ভাষা bpy:ইংরেজি ঠার br:Saozneg bs:Engleski jezik bug:ᨅᨔ ᨕᨗᨋᨗᨔᨗ ca:Anglès cdo:Ĭng-ngṳ̄ ce:Ингалсан мотт ceb:Iningles chr:ᎩᎵᏏ (ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ) co:Lingua inglese cr:ᐊᑲᔭᓯᒧᐃᐧᐣ crh:İngliz tili cs:Angličtina cu:Англі́искъ ѩꙁꙑ́къ cv:Акăлчан чĕлхи cy:Saesneg da:Engelsk (sprog) de:Englische Sprache diq:İngılızki dsb:Engelšćina dv:އިނގިރޭސި ee:Eŋlisigbe el:Αγγλική γλώσσα eml:Inglês en:English language eo:Angla lingvo es:Idioma inglés et:Inglise keel eu:Ingeles fa:زبان انگلیسی fi:Englannin kieli fiu-vro:Inglüse kiil fo:Enskt (mál) fr:Anglais frp:Anglès fur:Lenghe inglese fy:Ingelsk ga:Béarla gan:英語 gd:A' Bheurla gl:Lingua inglesa got:𐌰𐌲𐌲𐌹𐌻𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 gu:અંગ્રેજી ભાષા gv:Baarle hak:Yîn-ngî haw:‘Ōlelo Pelekania he:אנגלית hi:अंग्रेज़ी भाषा hif:English bhasa hr:Engleski jezik hsb:Jendźelšćina ht:Angle hu:Angol nyelv hy:Անգլերեն ia:Lingua anglese id:Bahasa Inggris ie:Angles ig:Asusu Bekee ilo:Pagsasao nga Ingles io:Angliana linguo is:Enska it:Lingua inglese iu:ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ/qallunaatitut ja:英語 jbo:glibau jv:Basa Inggris ka:ინგლისური ენა kab:Taglizit kk:Ағылшын тілі kn:ಆಂಗ್ಲ ko:영어 ku:Zimanê inglîzî kv:Англия кыв kw:Sowsnek ky:Англис тили la:Lingua Anglica lad:Lingua Inglesa lb:Englesch li:Ingels lij:Lèngoa ingleise ln:Lingɛlɛ́sa lo:ພາສາອັງກິດ lt:Anglų kalba lv:Angļu valoda map-bms:Basa Inggris mdf:Англань кяль mg:Fiteny anglisy mi:Reo Pākehā mk:Англиски јазик ml:ഇംഗ്ലീഷ് (ഭാഷ) mn:Англи хэл mr:इंग्लिश भाषा ms:Bahasa Inggeris myv:Англань кель mzn:اینگلیسی زبون nah:Inglatlahtōlli nap:Lengua ngrese nds:Engelsche Spraak nds-nl:Engels ng:English nl:Engels nn:Engelsk språk no:Engelsk nov:Anglum nrm:Angliais nv:Bilagáana bizaad ny:Chingerezi oc:Anglés os:Англисаг æвзаг pa:ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ pdc:Englisch pi:आंगलभाषा pih:Inglish pl:Język angielski pms:Lenga anglèisa pt:Língua inglesa qu:Inlish simi rm:Lingua englaisa ro:Limba engleză ru:Английский язык sah:Ааҥл тыла scn:Lingua ngrisa sco:Inglis leid se:Eaŋgalsgiella sh:Engleski jezik simple:English language sk:Angličtina sl:Angleščina sm:Fa'aperetania so:Ingiriis sq:Gjuha angleze sr:Енглески језик ss:SíNgísi st:Senyesemane stq:Ängelsk su:Basa Inggris sv:Engelska sw:Kiingereza szl:Angelsko godka ta:ஆங்கிலம் te:ఆంగ్ల భాష tg:Забони англисӣ th:ภาษาอังกฤษ tk:Iňlis dili tl:Wikang Ingles tpi:Tok Inglis tr:İngilizce tw:English ty:Anglès ug:ئىنگلىز تىلى ur:انگريزی uz:Ingliz tili vec:Łéngua inglexe vi:Tiếng Anh vo:Linglänapük wa:Inglès (lingaedje) war:Ininglis wo:Àngale wuu:英语 xh:IsiNgesi yi:ענגליש yo:Èdè Gẹ̀ẹ́sì zh:英语 zh-classical:英語 zh-min-nan:Eng-gí zh-yue:英文 zu:IsiNgisi